„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Asociace Dítě a Rodina je sdružením 75 organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci a nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.

Novinky

Tři čtvrtiny kojeneckých ústavů v Česku nemají potřebný personál, zjistila studie

Téměř tři čtvrtiny dětských domovů a center pro děti do tří let nemají potřebný personál tak, jak jim ukládají předpisy. Chybí jim lékaři, psychologové či fyzioterapeuti. Požadavky na minimální personální zajištění splňovalo sedm z 25 takzvaných kojeneckých ústavů. Zjistila to Asociace Dítě a rodina. Ve své analýze, kterou poskytla ČTK, se zaměřila na stanovený počet zdravotníků a dalších odborníků na počet dětí v domově.

Česko sklízí dlouhodobě kritiku domácích i zahraničních institucí za velký počet dětí v ústavech. Dětské domovy a centra pro děti do tří let patří mezi zdravotnická zařízení a spadají pod Ministerstvo zdravotnictví. Postupně jich ubývá. Mezi léty 2009 a 2011 jich podle statistik fungovalo 34, předloni 27 a letos na začátku roku 25. Asociace dlouhodobě usiluje o zákaz posílat malé děti do ústavů. Domovy podle svých zastánců poskytují ucelenou a odbornou zdravotní péči, kterou děti potřebují. Ministerstva práce a zdravotnictví připravují přeměnu systému, a to od roku 2023.

Celý článek je dostupný na webovém portálu seznamzpravy.cz

Asociace zveřejňuje výsledky analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let

V lednu 2019 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Asociace požádala všechny dětské domovy pro děti do 3 let věku o poskytnutí informace o počtu odborných pracovníků působících v zařízení k 31. 1. 2019. Nakonec odpovědělo všech 25 z 25 zařízení. Debata o ústavní péči pro nejmenší děti je stále velmi živá. Odpůrci kojeneckých ústavů a zastánci profesionální pěstounské péče a větší práce s biologickou rodinou zdůrazňují význam kvalitních raných vztahů pro další vývoj osobnosti a zdravý vývoj mozku. Zásadní argument zastánců kojeneckých ústavů je, že tyto ústavy provádí komplexní diagnostiku dětí a poskytují komplexní zdravotní péči o děti, kterou nemůže nabídnout náhradní rodinná péče. Cílem analýzy bylo získat data o personálním zabezpečení dětských domovů pro děti do 3 let a jejich schopnosti poskytovat komplexní zdravotní péči o děti.

Celá analýza je pro vás k dispozici zde v tomto souboru: pdfAsociace Dítě a Rodina - Odbornost DC 2019.pdf616.90 KB

Společně se zveřejněním analýzy vydává Asociace i tiskovou zprávu, kterou naleznete v sekci tiskové zprávy.

Přijetí organizace Centrum Alma, z.ú. mezi členské organizace Asociace

Členská základna Asociace Dítě a Rodina se opět rozšířila o 75. organizaci, kterou je Centrum Alma, z.ú. z Prahy a Středočeského kraje.

Organizace má dva základní směry své činnosti. Od roku 2009 se věnuje lidem ohroženým závislostním chováním. Zaměřuje se i na socioterapeutickou práci s rodinou a dalšími blízkými osobami. S ohledem na dlouhodobou tradici a zkušenosti pracovníků se služba Podpora pěstounských rodin specializuje na pěstounské rodiny, ve kterých se závislostní chování vyskytuje. Nejčastěji se jedná o pěstounské rodiny s dětmi, jejichž biologičtí rodiče nadužívali, nebo stále nadužívají návykové látky a je nutné s tímto tématem během doprovázení průběžně pracovat.

Za celý tým Asociace chceme naši novou členskou organizaci přivítat. Jsme moc rádi, že se organizace rozhodla připojit k naší základně a těšíme se na budoucí spolupráci.

Stát chce výrazně přilepšit pěstounům. Maláčová chce novelu zákona stihnout na podzim

Ještě v srpnu domlouvala ministryně MPSV Jana Maláčová s ministryní financí Alenou Schillerovou v rámci jednání o státním rozpočtu navýšení odměn pro pěstouny. Systém náhradní rodinné péče by podle Maláčové bez dalších peněz mohl zkolabovat. Ministryně se nakonec dohodly na tom, že na pěstounskou péči půjde příští rok o šest set milionů korun více.

Celý článek je dostupný na webovém portálu e15.cz.

Asociace Dítě a Rodina zveřejňuje výsledky analýzy o pěstounských rodinách v ČR

Asociace Dítě a Rodina zveřejňuje výsledky obsáhlé analýzy o pěstounských rodinách a dětech v pěstounské péči v České republice. Analýza vznikla na základě vlastního průzkumu mezi organizacemi Asociace, které pěstounské rodiny doprovázejí a poskytují jim nezbytné zázemí. Celkem se podařilo anonymně získat údaje o 1004 pěstounech v 11 krajích, v jejichž péči bylo 1463 dětí. Podíly jednotlivých typů pěstounské péče, tedy příbuzenská, dlouhodobá a na přechodnou dobu, odpovídaly celostátnímu průměru. 

Asociace vydala na toto téma i tiskovou zprávu. kterou naleznete v sekci tiskové zprávy.

Celou analýzu naleznete v přiloženém dokumentu - pdfPěstounské rodiny v České republice1.55 MB

MPSV zná návrh svého rozpočtu pro rok 2020

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) představila po jednání na Ministerstvu financí ČR částku, se kterou bude moct Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v příštím roce počítat. O 5,9 mld. Kč se navýší rozpočtová kapitola MPSV pro rok 2020, 800 mil. Kč získá MPSV na transformaci IT systému a tyto prostředky bude možné využít již v tomto roce. V příštím roce může MPSV navíc získat dalších až 1,3 mld. Kč na dofinancování vybraných kapitol, dle aktuálních potřeb v roce 2020. Hlavními prioritami rozpočtu je růst důchodů, rodičovského příspěvku, financování sociálních služeb a zajištění modernizace informačních systémů.

V oblasti sociálních služeb se podařilo zajistit financování na úrovni roku 2019 po srpnovém dofinancování a navíc na 2% růst platů. „Kolegyně Schillerová také přislíbila, že pokud dojde v závislosti na jednání tripartity a vlády k dalšímu navýšení platů, Ministerstvo financí potřebné prostředky uvolní a toto navýšení dofinancuje,“ doplnila Jana Maláčová.

Celý článek je dostupný na webových stránkách kurzy.cz

 
 
 
 
 

Starší novinky naleznete zde →

Členové asociace


  • Amalthea o.s. Centrum podpory, o.p.s. Dobrá rodina o.p.s. Nadace Sirius

  • Nadační fond J&T Rozum a cit, zapsaný spolek Středisko náhradní rodinné péče, spolek Vteřina poté, z.s.

  • Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Centrum pro dítě a rodinu Valika, o.s. Lumos Czech Republic ADAM Česká republika, z.s.

  • Cestou necestou, spolek Mimo domov, spolek Pěstounské rodiny kraje Vysočina, z.ú. STŘED, z.ú.

  • Centrum pro rodinu NÁRUČ, z.s. Rodinné centrum ROUTA, z.s. Ratolest Brno, o.s.

  • Centrum mladé rodiny BOBEŠ, z.s.Rodinné centrum Sedmikráska Žatec, o.s.PROSTOR PRO, o.p.s.sos detske vesnicky cb

  • PREVENT, o.s. Barevný svět dětí, z.s. Rodina v centru, o.s. ECCE HOMO Štemberk, o.s.

  • DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. Děti patří domů, o.s. Rodina v centru, o.s. Dům tří přání, z.s.

  • Nadání a dovednosti o.p.s. Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Dítě, rodič, prarodič, z.s. Domino Cz, o.p.s.

  • Latus pro rodinu, o.p.s. Letní dům, z.ú. Na dlani, o.p.s. Rodina u nás, o.s.

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz