„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Zajímavosti

V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ byla zpracována Analýza stávajícího systému posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči v ČR.

pdfAnalyza-stavajiciho-systemu-posuzovani-zadatelu-o-nahradni-rodinnou-peci-v-CR.pdf1.61 MB

pdfTisková zpráva - Workshop Norsko - české sdílení zkušeností o náhradní rodinné péči308.42 KB 


Legislativa

Podnět Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování služeb těmto dětem, zejména služeb rané péče v kolektivní formě
pdfsjednoceni-systemu-pece-o-ohrozene-deti_Podnet.pdf996.52 KB

Usnesení Vlády k Podnětu Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování služeb těmto dětem, zejména služeb rané péče v kolektivní formě
pdfUsnesen-vldy-ze-dne-23.-11.-2016.pdf129.57 KB

 

Úmluva o právech dítěte

pdf104_1991_Sb.pdf129.29 KB

Zdroj: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=104~2F1991&part=&name=&rpp=15

 

Národní strategie ochrany práv dětí

pdfNSOPD.pdf489.38 KB

Zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14309/NSOPD.pdf

 

Strategie sociálního začleňování 2014-2020

pdfstrategie_soc_zaclenovani_2014-20-2_1.pdf1.39 MB

Zdroj:  http://www.mpsv.cz/cs/17081

 

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz