„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Tuzemské výzkumy

Postoje k zákonu o sociálním bydlení v jeho podobě

Mnoho lidí v ČR žije na ubytovnách. Významná část z dávek, kterou stát vynakládá na podporu bydlení, tak končí v rukou majitelů ubytoven. Proto
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh zákona o sociálním bydlení, který by měl tuto situaci řešit. Na sociální bydlení by měli mít právo lidé
v bytové nouzi – tedy ti, kterým finanční situace neumožňuje pokrýt náklady na živobytí i bydlení z vlastních zdrojů.

pdf6516092_Socialni_bydleni_v07.pdf591.92 KB

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz