„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Tuzemské výzkumy

Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje

Dne1. 6. 2016se uskutečnila konference pod názvemStav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje.

Cílem konference bylo seznámit širokou odbornou veřejnost s výsledky rozsáhlého celorepublikového výzkumu „Predikce ohrožení rodiny“, který zrealizovala Nadace Sirius ve spolupráci se společností Median s.r.o.

Výzkum poskytljedinečnéinformace o stavu české rodiny, které umožní analyzovat  její životní a finanční situaci, hodnoty, rodinné aktivity, názory a postoje i subjektivně vnímaná ohrožení.

Získaná data pomohou vyhodnotit rizika, která dítě v rodině ohrožují a budou využita v dalších aktivitách Nadace Sirius mimo jiné v projektuPrimární prevence ohrožení rodiny.

pdfZaverecna-zprava-z-vyzkumu-primarni-prevence-ohrozeni-rodiny.pdf1.68 MB

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz