„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Tuzemské výzkumy

Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů s touto praxí

Cílem výzkumu bylo zmapování zkušeností účastníků se systémem náhradní rodinné péče v průběhu celého procesu – od přípravy na přijetí dítěte přes přechod a adaptaci dítěte v nové rodině, vývoj dítěte až po osamostatnění se, případně po dospělý věk. Dalším výzkumným záměrem byla identifikace potřeb dětí a náhradních rodin. Zjistit o jaké potřeby jde a současně zmapovat postavení jednotlivých účastníků poskytujících podporu/služby.

Monografie ke stažení: monografie.pdf

pdfPrávní úprava v NRP v České republice760.82 KB

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz