„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Tuzemské výzkumy

Exkluzivní výzkum Medianu: každý třetí Čech by uvažoval o pěstounské péči po vychování vlastních dětí

Nadace Sirius zadala průzkum veřejného mínění na téma náhradní rodinné péče ve snaze podpořit diskuzi o tématu pěstounské péče a osvojení ohrožených dětí. Téměř třetina (31 %) respondentů by uvažovala o dlouhodobém pěstounství nebo osvojení po vychování vlastních dětí. Veřejnosti však chybí informace o možnostech pěstounské péče, odrazuje také složitý proces osvojení dítěte.

Výsledky průzkumu jsou k dispozici v tomto dokumentu: Pěstounská péče - průzkum Medianu.pdf

Stručný přehled činnosti dětských domovů pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007 - 2015

Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2015 Datový zdroj: výkaz A (MZ) 1-01: dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra (A410) Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Zpravodajské jednotky: Výkaz vyplňuje samostatně každý dětský domov pro děti do 3 let věku a dětské centrum (dále ZJ), u všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.). Shrnutí V roce 2015 vyplnilo výkaz A410 celkem 31 (100 %) zpravodajských jednotek (Obrázek 1). Z většiny se jedná o dětské domovy, výjimku tvoří jedno dětské centrum (Obrázek 2). Počet hlásících zpravodajských jednotek v jednotlivých krajích ČR reprezentuje Obrázek 3. Na Obrázku 4 je pak vizualizováno rozmístění hlásících jednotek v jednotlivých okresech ČR. Každoročně je do pomocných zařízení přijato průměrně 1 882 dětí. V roce 2015 bylo akceptováno 1 666 dětí, z toho 95 % dětí bylo přijato do dětských domovů, 4,3 % dětí pokrylo dětské centrum (Obrázek 5, Obrázek 6). Standardizovaný počet přijatých dětí je 84 případů na 100 000 dětí/dospívajících (ve věku 0–18 let). 1 212 (73 %) dětí bylo přijato do zařízení se souhlasem rodičů, 361 (22 %) dětí na základě předběžného opatření a 93 (6 %) dětí na základě nařízené ústavní výchovy (Obrázek 6). Důvody (zdravotní, zdravotně-sociální, sociální) přijetí dítěte do pomocného zařízení byly v minulém roce vyrovnané (Obrázek 7). V roce 2015 bylo ze zařízení propuštěno 1 666 dětí, z toho 1 057 (63 %) dětí přešlo do péče vlastní rodiny. Do NRP (náhradní rodinné péče) bylo propuštěno 382 (23 %) dětí, do dětského domova (MŠMT) 158 (9 %) dětí, do domova pro osoby s postižením 13 (1 %) dětí a jinam odešlo celkem 56 (3 %) dětí (Obrázek 8). Doplňující údaje sumarizující veškeré proměnné výkazu v časových řadách a pro poslední rok sběru i v regionálním srovnání jsou k dispozici v přílohách a to jak ve formě absolutních počtů, tak jako standardizované ukazatele. Příloha dále obsahuje prezentaci s obrázky, formulář ve formátu pdf a pokyny pro jeho vyplňování.

pdfNZIS_REPORT_c_K33_09_16_A410_detske_domovy_pro_deti_do_3_let_veku_a_detska_centra.pdf1.40 MB

 

Potřeby dětí při odchodu z dětského domova

Dva roky trvaly přípravy na realizaci průzkumu mezi dětskými domovy pod vedením společnosti Ipsos a organizací Mimo domov, z.s. a Letní dům, z.ú. V pondělí, 24. června byly zveřejněny závěry, které z průzkumu plynou. Většina mladých lidí opouštějící dětské domovy není vůbec připravena na samostatný život. "Je to systémová chyba", upozorňují realizátoři.

Každoročně opouští brány dětských domovů zhruba tisícovka dětí poté, co dovrší plnoletosti a nepokračují ve studiu. Nedávný unikátní průzkum agentury Ipsos, který si objednala nezisková organizace Mimo domov, se zabýval obavami a představami dětí před opuštěním dětského domova. Mají před sebou velmi těžký start a málokdo ví, kde většina z nich končí a proč se nedokáží integrovat do společnosti.

„Proč většina z nich spadne na společenské dno a neumí se postavit na vlastní nohy? Jakou roli v tomto období hraje stát a pomáhá dětem současný systém? Kdo zasahuje, když nemají kam jít? A jaký je život venku, o kterém ještě v dětském domově mohou jen snít?“ uvádí některé klíčové otázky, které byly položeny v rámci průzkumu Klára Chábová, předsedkyně organizace Mimo domov.

pdfIpsos-pro-Mimo-domov-_Poteby-dt-pi-odchodu-z-dtskho-domova-_prezentace-pro-TK_erven-2015.pdf901.01 KB

Postoje k zákonu o sociálním bydlení v jeho podobě

Mnoho lidí v ČR žije na ubytovnách. Významná část z dávek, kterou stát vynakládá na podporu bydlení, tak končí v rukou majitelů ubytoven. Proto
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh zákona o sociálním bydlení, který by měl tuto situaci řešit. Na sociální bydlení by měli mít právo lidé
v bytové nouzi – tedy ti, kterým finanční situace neumožňuje pokrýt náklady na živobytí i bydlení z vlastních zdrojů.

pdf6516092_Socialni_bydleni_v07.pdf591.92 KB

Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje

Dne1. 6. 2016se uskutečnila konference pod názvemStav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje.

Cílem konference bylo seznámit širokou odbornou veřejnost s výsledky rozsáhlého celorepublikového výzkumu „Predikce ohrožení rodiny“, který zrealizovala Nadace Sirius ve spolupráci se společností Median s.r.o.

Výzkum poskytljedinečnéinformace o stavu české rodiny, které umožní analyzovat  její životní a finanční situaci, hodnoty, rodinné aktivity, názory a postoje i subjektivně vnímaná ohrožení.

Získaná data pomohou vyhodnotit rizika, která dítě v rodině ohrožují a budou využita v dalších aktivitách Nadace Sirius mimo jiné v projektuPrimární prevence ohrožení rodiny.

pdfZaverecna-zprava-z-vyzkumu-primarni-prevence-ohrozeni-rodiny.pdf1.68 MB

Průzkum mezi pěstouny na přechodnou dobu, 2015

Unikátní průzkum, který provedla organizace Lumos ve spolupráci se sedmi kraji ČR

Mezinárodní organizace Lumos, která se dlouhodobě zabývá problematikou péče o ohrožené děti, provedla v červnu 2015 průzkum mezi pěstouny na přechodnou dobu.

Průzkumu se zúčastnilo téměř 200 pěstounů ze sedmi krajů České republiky. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak funguje pěstounská péče na přechodnou dobu, zda splňuje svou roli, jaký je typický pěstoun na přechodnou dobu, proč tuto práci dělá, a kam děti z pěstounské péče na přechodnou dobu odcházejí.

“Průzkum vyvrací představy některých lidí, že přechodná pěstounská péče je snadný a dobrý přivýdělek. Také představa, že děti cestují s baťůžkem mezi rodinami, je mylná, protože z výzkumu vyplývá, že pro 97 % dětí se daří nalézt trvalý domov,” říká Petra Kačírková, ředitelka Lumos v ČR.

Průzkum ukázal, že, typický pěstoun je středoškolsky vzdělaná čtyřicátnice pracující v pomáhající profesi, která žije v domácnosti s partnerem a protože ráda pečuje o děti, rozhodne se využít možnosti pustit se do výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu, což považuje za smysluplnou a zajímavou práci.

  •        Pěstouni na přechodnou dobu jsou v průměru vzdělanější než česká populace ve stejném věku (35 až 64 let).
  •        Před začátkem výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu bylo pouze 14 % pěstounů nezaměstnaných, z toho dlouhodobě pouze 3 %.
  •        Na úřadu práce se o pěstounské péči na přechodnou dobu nedozvěděl žádný z pěstounů, kteří se zúčastnili průzkumu.
  •        Plných 44 % pěstounů uvedlo, že mělo v péči alespoň jedno dítě, v jehož případě byla třeba nějaká forma rehabilitace, terapie, léčby.
  •        Průměrná délka pobytu dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu byla 6,5 měsíce.
  •        Děti se nestěhují z rodiny do rodiny, pro naprostou většinu z nich (97 %) se během roku pobytu v pěstounské péči na přechodnou dobu, podařilo nalézt trvalé řešení.
  •        Průzkum ukázal také že 15 % přechodných pěstounů jsou muži.

Pěstouni mají zkušenost i s dětmi s abstinenčními příznaky či s dětmi s postižením. Do přechodné pěstounské péče byly umístěny i sourozenecké skupiny. “Jsem ráda, že se pěstouni nebojí péče o sourozenecké skupiny či děti s postižením. To ukazuje, že tato forma péče dokáže při dobré podpoře pěstounů plnohodnotně nahradit ústavní péči,” dodává Petra Kačírková.

pdfPrzkum-mezi-pstouny-na-pechodnou-dobu-2015.pdf329.30 KB

Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů s touto praxí

Cílem výzkumu bylo zmapování zkušeností účastníků se systémem náhradní rodinné péče v průběhu celého procesu – od přípravy na přijetí dítěte přes přechod a adaptaci dítěte v nové rodině, vývoj dítěte až po osamostatnění se, případně po dospělý věk. Dalším výzkumným záměrem byla identifikace potřeb dětí a náhradních rodin. Zjistit o jaké potřeby jde a současně zmapovat postavení jednotlivých účastníků poskytujících podporu/služby.

Monografie ke stažení: monografie.pdf

pdfPrávní úprava v NRP v České republice760.82 KB

Průzkum integrace dětí z dětských domovů do společnosti

„Co potřebují k tomu, aby nespadly na dno společnosti? Jaké mají představy a jaká je realita?“

Cílem projektu je zmapovat současnou situaci po odchodu a potřeby dětí tak, aby tento výzkum sloužil jako podklad pro nastavení účinné koncepce a strategie spojené s úspěšným začleněním dětí z domovů do společnosti.

pdfPruzkum_Integrace-deti-z-detskych-domovu-do-spolecnosti.pdf2.32 MB

Zdroj: http://2015.mimodomov.cz/

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz
IČO: 04225350