„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Struktura Asociace

Amalthea o.s.

o.s. Amalthea

Motto:

Děti potřebují rodinu

Občanské sdružení Amalthea bylo založeno v roce 2003. Vycházíme z přesvědčení, že nejlepším místem pro život dítěte je rodina – vlastní, adoptivní nebo pěstounská. Naším hlavním cílem je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče.

Amalthea je pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a je registrovaným poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Terénní sociální pracovníci poskytují rodinám služby v celém Pardubickém kraji. Amalthea dále poskytuje vzdělávání a informace, šíří osvětu v systému péče o ohrožené dítě, zavádí inovativní služby do praxe, podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají. Služby jsou poskytovány rodinám s dětmi, těhotným ženám a jejich partnerům, kteří se dostali do obtížné situace, a náhradním rodinám. Směřujeme k těmto cílům:

  1. Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojeně a dobře tělesně i duševně prospívá.
  2. Rodiče / náhradní rodiče dokážou dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.
  3. Rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch dítěte.
  4. Jsou zjištěny a posíleny možnosti podpory dítěte v rodině i v jejím blízkém okolí.  
  5. Pokud dítě nemůže ve své rodině zůstat, podporujeme takový postup, který dítě co nejméně traumatizuje a upřednostňuje péči v náhradní rodině před ústavním zařízením.
  6. Dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině.
  7. Pokud je to v zájmu dítěte, je posilován vzájemný vztah mezi dítětem umístěným v náhradní rodinné péči a jeho vlastní rodinou.

Kontakt:

David Svoboda, DiS.

Amalthea, o.s.
Sídlo sdružení: Husova 199, 530 03 Pardubice

Poštovní adresa: Městský park 274, 537 01 Chrudim IV
Tel.: +420 466 302 058
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.amalthea.cz

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz