„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Centrum Alma 1x1 1

Centrum Alma, z.ú.Organizace má dva základní směry své činnosti. Od roku 2009 se věnuje lidem ohroženým závislostním chováním. Zaměřuje se i na socioterapeutickou práci s rodinou a dalšími blízkými osobami. S ohledem na dlouhodobou tradici a zkušenosti pracovníků se služba Podpora pěstounských rodin specializuje na pěstounské rodiny, ve kterých se závislostní chování vyskytuje. Nejčastěji se jedná o pěstounské rodiny s dětmi, jejichž biologičtí rodiče nadužívali, nebo stále nadužívají návykové látky a je nutné s tímto tématem během doprovázení průběžně pracovat.

 

Kontakt:

Centrum Alma, z.ú.
Bc. Radka Plačková, DiS.
Přístavní 1111/40
Praha 7 – Holešovice 170 00
Tel: 739 400 204
www.centrum-alma.cz

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz