„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Rodeza logo

Rodeza, z.s.

Rodeza, z.s. je organizace, která má pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Zaměřuje se na všechny členy náhradní rodiny. Těm poskytuje ucelený program, který je orientován na podporu a rozvoj dítěte, na pomoc a vzdělávání dospělých a na rodinu jako vztahovou a sociální síť. Jednoduše řečeno jde o poskytování emocionální, informační nebo materiální pomoci. Je samozřejmé, že pracuje i s původní rodinou.

Usiluje o to, aby opora přispěla k dobrým vztahům s lidmi, se kterými se dítě bezprostředně setkává ve své rodině, ve škole a v kruhu kamarádů – vrstevníků.

Náhradním rodinám nabízí:


Vlastním jménem právnické osoby uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
Letní pobytové tábory pro děti
Vzdělávání pro osoby pečující
Odborné rodinné poradenství
Asistovaná setkání s rodičem či jinou osobou
Profesionální hlídání dětí
Komunitní vzdělávání v rodinách
Individuální přístup k dětem s neurovývojovými poruchami (ADHD)
Kariérové poradenství dětem a náhradním rodičům (výběr vhodné školy, nebo učiliště a seznámení se s tímto zařízením)
Programy primární prevence (závislosti, násilí, sebepoškozování, zneužívání, prekriminální a kriminální chování atd.)
Program integrace dítěte do školského prostředí
Zastupování u soudních řízení a podávání návrhů příslušným obecným soudům
Rodinnou facilitaci
Mediaci
Doučování
Zabezpečení odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče

 

Rodeza, z. s.


Otakara Jeremiáše 1930/6

708 00 Ostrava - Poruba

IČ: 04365291

Tel.: 774 949 890

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozovna:

Generála Svobody 280/24,

736 01 Havířov - Šumbark

 

www.rodeza.cz

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz