„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

OBLASTNÍ CHARITA TRUTNOV MAJÁK - Centrum náhradní rodinné péče majak

Posláním centra MAJÁK je poskytovat podporu, pomoc, poradenství a vzdělávání rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči, tzn. dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči. Centrum nabízí odlehčovací služby pro pěstouny i děti, jako jsou víkendová setkávání, týdenní pobyty pro rodiny s dětmi, vzdělávání, výtvarné a rukodělné dílny a mnohé další služby dle registrace u Krajského úřadu Hradec Králové vydané 24. 4. 2013

Cíle centra MAJÁK

 • podpora rodiny jako celku, zahrnující spolupráci rodiny biologické i rodiny náhradní.
 • hlavním cílem všech činností je vždy zájem dítěte
 • vzdělávání náhradních rodičů v oblastech výchovných kompetencí, komunikace, specifiky přístupu k  dětem v náhradní rodině i jiných aktuálních tématech dle potřeb skupiny
 • udržení případně zkvalitnění vztahů v rodinách biologických i náhradních
 • podpora náhradních rodin v krizových situacích
 • šíření myšlenek náhradní rodinné péče pro veřejnost, vyhledávání nových náhradních rodičů, příprava žadatelů o náhradní rodičovství
 • dosažení co možná největší samostatnosti a nezávislosti uživatele s pomocí našich služeb a postupné osamostatnění a nabytí nezávislosti
 • spokojenost zájemců s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb
 • individuální plánování a přehodnocování péče
 • citlivý přístup ke všem otázkám života uživatele
 • respektování všech práv a svobod uživatelů

Cílová skupina

 • osoby pečující a osoby v evidenci
 • děti v systému náhradní rodinné péče
 • zájemci o osvojení nebo pěstounskou péči
 • každé dítě, které požádá o ochranu svého života a svých dalších práv dle § 8 zákona o SPOD

v rámci dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b odst. 4 a souvisejících ZSPOD a podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí nabízí:

 • pomoc, podporu, doprovázení a poradenství při výkonu pěstounské péče
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu 

 

Kontakt: 
OBLASTNÍ CHARITA TRUTNOV MAJÁK- Centrum náhradní rodinné péče
Mgr. Kateřina Romančáková
Dřevařská 332, Trutnov, 541 03
+420  739 327 570
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..caritas.cz
http://trutnov.charita.cz/majak-centrum-nahradni-rodinne-pece/ 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz