„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

 

TRIALOGtrialog

 

Trialog Vznikl jako občanské sdružení na konci roku 1998 z iniciativy tří občanů – přátel a firemních společníků, kteří se rozhodli dávat část zisku ze svého komerčního podnikání na podporu aktivit, které považují za důležité pro rozvoj občanské společnosti.

Následně začali rozvíjet programy náhradní rodinné péče (přípravy pro žadatele o adopci a pěstounskou péči), s tím souviselo i poskytovaní psychologického poradenství a dalších sociálních služeb pro rodiny v obtížné situaci a také programy občanské poradny. Věnovali jsme se i různým programům pro rozvoj občanské společnosti, např. Festival 3+1.

Cíle Trialogu: 

  • Přispívat k prohlubování komunikace a spolupráce mezi občanským (neziskovým)  sektorem, podnikatelským sektorem a sektorem veřejné správy.
  • Podporovat spolupráci nestátních neziskových organizací.
  • Zprostředkovávat jednotlivým občanům, partnerským párům a rodinám s dětmi dosažitelnou informační, konzultační, poradenskou a mediační pomoc a podporu při řešení sociálně-právních, vztahových a komunikačních problémů.

Činnosti Trialogu:

  • Pořádá semináře, kurzy a pobytové vzdělávací programy pro partnery spolupráce a zajišťuje jim poradenský, konzultační, konferenční a informační servis.
  • Organizuje kulturně-společenské akce pro propagaci poslání a cílů Trialogu.
  • Zajišťuje konzultační, poradenskou a mediační pomoc pro jednotlivé občany, partnerské páry a rodiny s dětmi při řešení sociálně-právních, vztahových a komunikačních problémů.
  • Realizuje programy na podporu zdravých fungujících rodin a na podporu rodin ohrožených dysfunkcí či sociálním vyloučením.
  • Realizuje programy na podporu rodin osvojitelských a pěstounských a poskytuje jim konzultační a poradenskou pomoc ve fázi přípravy na přijetí dítěte a dlouhodobého doprovázení rodiny po přijetí dítěte.
  • Realizuje programy na podporu osamostatňování a sociálního začleňování dětí a mladistvých po dosažení zletilosti – z vlastních rodin ohrožených sociálním vyloučením a z různých forem náhradní výchovy.
  • Zveřejňuje poznatky z realizovaných programů a dává je k dispozici pro osvětu a lepší informovanost veřejnosti, případně pro legislativní změny v dané problematice.

 

 

Kontakt:
TRIALOG
Ing. Hana Jurajdová
Colova 17, 616 00 Brno
+420  723 570 151
jTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
http://trialog-brno.cz/ 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz