„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

 

kvetina

 

Květina, z.s. 


Nezisková organizace Květina, z. s. je organizací založenou v srpnu roku 2006. Svým vznikem organizace reagovala na problémy teplického regionu, související zejména se sociální tématikou. Svou působnost zaměřuje na Teplicko s aktuálním prioritním zaměřením na město Dubí. Počátkem roku 2015 reagovala organizace na novelizaci občanského zákoníku a upravila své stanovy a název dle platné legislativy.
Posláním organizace je spolupodílet se na začleňování osob do společnosti, minimalizovat a předcházet sociálnímu vyloučení. Podporovat rodiny a spoluvytvářet podmínky pro zdravé fungování jejích členů.

Služby organizace jsou určeny lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci či osobám pečujícím o děti v náhradní rodinné péči. Služby jsou určeny lidem bez omezení věku. Služby jsou poskytovány na území okresu Teplice. Přístup ke službám vychází z deklarovaných práv a svobod, jsou určeny všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

 

Kontakt:
Květina, z.s.
Mgr. Světla Veselá Nová
Školní 349/2, 415 01 Teplice
Tel: +420 725 947 609
www.oskvetina.cz 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz