„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

 

most ke vzdelani

 

 

MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, z.s.

Občanské sdružení MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION je neziskovou organizací, která byla založena v roce 2005, jako sdružení dobrovolné, nepolitické, sdružující členy na základě jejich společného zájmu. Základním cílem bylo a zůstává řešení celoživotního vzdělávání, zvyšování jeho dostupnosti a kvality. Organizace nyní působí v Libereckém, Královéhradeckém, Středočeském kraji a Moravskoslezském kraji.
Organizace má sestaven vlastní tým, zahrnující odborníky ze vzdělávacích institucí, lektory a vlastní manažerský tým, který má zkušenosti s řízením a koordinací projektů a rozvojových partnerství.

Hlavní cíle:
Podpora celoživotního vzdělávání na národní i evropské úrovni
Podpora adaptability a integrace na trh práce
Příprava na život v informační společnosti v EU
Spolupráce se ziskovým, neziskovým i státním sektorem
Rozvoj mezinárodní spolupráce
Organizování setkání na národní i mezinárodní úrovni
Prezentace činnosti sdružení v médiích
Propagační a informační aktivity

Kontakt:

MOST KE VZDĚLÁNÍ – BRIDGE TO EDUCATION, z.s.
Bc. Lubomír Vlach
Dělnická 243, 513 01 Semily
Tel: +420 732 425 425
www.mostkevzdelani.eu 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz