„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

top logo v2

 

 

Salinger, z.s.

Salinger, z.s. poskytuje pomoc a podporu dětem, mládeži, biologickým a náhradním rodinám. Naše klienty provázíme ve složitých životních situacích, společnými silami hledáme cesty k jejich řešení, usilujeme o jejich stabilitu a hájíme jejich práva a zájmy. Působíme v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji.

Střediska organizace Salinger, z.s.

-       Stopa čápa provází náhradní rodiny a děti v nich žijící, pomáhá zájemcům a žadatelům o náhradní rodinnou péči.

-       Triangl podporuje rodiny s dětmi ve zvládání obtížných životních situací, které je nedokáží sami, vlastními silami překonat.

-       Komunitní centrum Síťovka pomáhá rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci, nebo jim taková situace bezprostředně hrozí a nevědí si rady s jejím řešením.

-       Komunitní centrum ZIP nabízí pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, s níž si neumí samy poradit. 

-       NZDM Modrý pomeranč pomáhá dětem a mladým lidem ve věku 7 – 21 let, kteří jsou v situaci, kterou neumí sami řešit a nemají nikoho, kdo by jim pomohl.

-       Budulínek centrum přátelské rodině

Kontakt:

Salinger, z.s.

Mgr. Tereza Čejková, DiS., vedoucí střediska Stopa čápa

Třída Karla IV. 1222/25a, 50002 Hradec Králové

Tel. 773800292

www.salinger.cz

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz