„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Rodina u nás, o.s.

Rodina u nás, o.s.Aktivity organizace jsou od počátku zaměřeny na podporu náhradních rodin v regionu, a to jak rodin pěstounských, tak adoptivních. Realizované projekty vždy směřovaly především k podpoře dětí, které vyrůstají v náhradních rodinách. S náhradními rodinami se potkávají na klubových setkáních, večerech pro maminky, víkendových pobytech či při terapeutických aktivitách.

Sdružení nabízí:

  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
  • Doprovázení náhradních rodin
  • Facilitace případových konferencí
  • Služby pro náhradní rodiny
  • Vzdělávání pro náhradní rodiny
  • Terapeutické služby
  • Odlehčovací služby
  • Klubová setkání

 

Kontakt:

Rodina u nás, o.s.
Bc. Jana Lexová
Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské meziříčí
Tel: +420 777 721 683
www.rodinaunas.cz

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz
IČO: 04225350