„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Na dlani, o.p.s.

Na dlani, o.p.s.

 

Posláním organizace NA DLANI je podpora rodin s dětmi, podpora náhradního rodičovství, doprovázení náhradních rodin, pomoc a podpora ohroženým dětem a rodinám ze sociálně slabšího prostředí či z oblasti náhradní péče, poskytování poradenství, napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci, realizace sociálně-preventivních programů pro děti, mládež i dospělé, zejména pro rodiny s dětmi, pořádání kurzů, přednášek, seminářů, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost, osvětová činnost, zprostředkování dobrovolnické činnosti.

Cíle organizace:

  • Podporovat služby pro rodiny s dětmi
  • Podporovat náhradní rodičovství a doprovázet náhradní rodiny za účelem posilování rodinných vazeb
  • Pomáhat a podporovat ohrožené děti a rodiny ze sociálně slabšího prostředí či z oblasti náhradní péče
  • Poskytovat poradenství a další podpůrné služby (psychoterapie, mediace, krizová intervence, koučing, supervize, doprovázení apod.)
  • Prostřednictvím komunitní péče napomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci
  • Realizovat sociálně-preventivní programy pro děti, mládež a dospělé, zejména pro rodiny s dětmi
  • Pořádat kurzy, přednášky a semináře
  • Věnovat se osvětové činnosti
  • Zprostředkovat dobrovolnické služby a dobrovolnické činnosti

 

Kontakt:

Na dlani, o.p.s.
PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD, MBA
Štefánikova 5462, 760 01 Zlín
Tel: 731 918 258
www.nadlani.net

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz
IČO: 04225350