„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Latus pro rodinu, o.p.s.

Latus pro rodinu, o.p.s.

LATUS pro rodinu o.p.s. je nezisková organizace působící v Plzeňském kraji, která usiluje o rozvoj a zkvalitňování ambulantních a terénních služeb náhradní rodinné péče. Činnost organizace se zaměřuje na pěstounskou péči v dlouhodobé a přechodné formě. Prostřednictvím cíleně zaměřených služeb a aktivit podporuje pěstouny v tom, aby mohli vytvářet bezpečné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do pěstounské péče.

Organizace nabízí služby v těchto oblastech:

  • Kampaň a náborová činnost v oblasti náhradní rodinné péče
  • Doprovázení pěstounských rodin
  • Poradenství pro zájemce
  • Podpora rodiny při přechodu dítěte z péče do péče
  • Vzdělávání zájemců o náhradní rodinnou péči, náhradních rodičů a odborníků
  • Odpolední kluby pro děti a dospělé

 

Kontakt:

Latus pro rodinu, o.p.s.
PhDr. Tomáš Ochotnický
Pobřežní 780/8, 301 00 Plzeň
Tel: +420 775 969 063
www.latusprorodinu.cz

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz
IČO: 04225350