„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Dítě, rodič, prarodič, z.s.

Dítě, rodič, prarodič, z.s.

 

Organizace Dítě, rodič, prarodič pomáhá rodinám řešit svízelné životní situace. Za základní hodnotu, ke které sdružení svou činností směřuje, považuje fungující rodinu. Důraz klade na respekt a zachování jedinečnosti každého člena rodiny a svobodu ve výběru možných řešení individuálních problémů.

 

Nabízené služby:

  • Sanace rodin – ambulantní a terénní práce s rodinami, podpora při řešení těžkých životních situací
  • Krizová pomoc
  • Vzdělávání – kurzy pro pěstouny, akreditované vzdělávací programy MPSV

 

Kontakt:

Dítě, rodič, prarodič, z.s.
Bc. Alena Weberová
Železniční 119/7, 326 00 Plzeň
Tel: +420 722 968 256
www.osdrp.cz

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz