„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

 

Centrum J. J. Pestalozziho je nestátní nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice, s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení kvality jejich života.

 

Aktivity organizace:

  • Asistovaný kontakt
  • Azylový dům Chrudim
  • Domy na půl cesty Hrochův Týnec a Havlíčkův Brod
  • Krizová centra Chrudim, Svitavy a Jihlava
  • Odborné sociální poradenství Chrudim a Svitavy
  • Poradenské centrum pro děti a mládež Chrudim

 

Kontakt:

Centrum J. J. Pastelozziho, o.p.s.
PaedDr. Pavel Tvrdík
Štefánikova 1078, 537 01 Chrudim
Tel: +420 602 405 484
www.pestalozzi.cz

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz
IČO: 04225350