„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

sos detske vesnicky

SOS dětské vesničky, z.s.

Motto:

Láskyplný život pro každé dítě.

Sdružení SOS dětských vesniček, z.s., bylo založeno v roce 1969, v témže roce začala výstavba první dětské SOS vesničky v Karlových Varech. V roce 1976 byla činnost sdružení násilně ukončena, k obnovení činnosti došlo hned v roce 1989. Sdružení pomáhá ohroženým rodinám v péči o děti a poskytuje kvalitní alternativní péči dětem, které nemohou vyrůstat ve své rodině.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE – SOS dětské vesničky, služby pro pěstouny

Sdružení poskytuje komplexní servis služeb pěstounským rodinám. Jedná se o služby poradenské, psychologické, terapeutické, pedagogické, sociální, odlehčovací. Sdružení provozuje tři SOS dětské vesničky s celkovým počtem 31 rodinných domů.

PREVENTIVNÍ PÉČE – SOS Kompas, SOS Kajuta

Organizace poskytuje odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním dítěte. Jedná se o zajištění preventivní péče rodinám s dětmi ve složité životní situaci, kterou sami nedokážou řešit. Cílem péče je stabilizovat rodinu a předejít odebrání dítěte.

OKAMŽITÁ POMOC – SOS Sluníčko

SOS Sluníčko je zařízení s nepřetržitým provozem pro děti v krizové situaci, které vyžadují okamžitou pomoc (ZDVOP). Pomáhá rodinám, které se na přechodnou dobu nemohou o dítě postarat, a také zanedbávaným či týraným dětem.

NÁSLEDNÁ PÉČE – SOS Kormidlo a SOS Kotva

V programech následné péče sdružení připravuje studující z pěstounských rodin na budoucí samostatný život.

 

Sdružení SOS dětských vesniček, z.s.
U Prašného mostu 50/4, 119 01 Praha 1
Tel.: +420 775 720 284
www.sos-vesnicky.cz

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz