„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

25. listopadu proběhla 6. členská schůze

Ve čtvrtek 25. listopadu se uskutečnila 6. členská schůze, vzhledem k vývoji epidemie pouze prostřednictvím videokonference. Tajemnice Anna Krbcová shrnula aktivity Asociace v uplynulém roce a představila plánovanou činnost pro rok 2022. Prostor k prezentaci dostala i iniciativa 8000 důvodů, která upozorňuje na problematiku ústavní péče v ČR. Za iniciativou stojí Nadace J&T, která je zároveň zakládající organizací Asociace Dítě a Rodina. 

Děkujeme všem účastníkům, kteří si vyhradili čas - schůze se zúčastnili zástupci 38 členských organizací. 

Zde jsou k dispozici všechny tři prezentace:

  1. Ohlédnutí za rokem 2021 (.pptx, 266 kB)
  2. Prezentace iniciativy 8000 důvodů (.pptx, 3 482 kB)
  3. Směřování pro rok 2022 (.pptx, 204 kB)

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz
IČO: 04225350