„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Česká vláda prosadila snížení alokace a zásadní změny v podmínkách čerpání evropských fondů na roky 2021–2027. Doplatí na ně neziskovky, příspěvkovky i obce

Zabydlení

Vláda České republiky 12. dubna definitivně rozhodla snížit v programovém období 2021–2027 alokaci Evropského sociálního fondu plus (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti (FS). Kabinet Andreje Babiše tak nevyslyšel doporučení Evropské komise ani věcné připomínky monitorovacích výborů či představitelů více než třiceti nevládních neziskových organizací, asociací a jiných subjektů, které působí v oblasti sociálních a dalších služeb.

Prostředky ESF+, které u nás budou do sociální oblasti čerpány prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost plus (OPZ+), představují důležité investice do lidských zdrojů a tzv. „měkkých“ projektů. Mají přispívat k řešení socioekonomických problémů, u nichž v programovém období 2021–2027 hrozí reálné zhoršení vinou pandemie COVID-19. Jde například o podporu fungování sociálních služeb, programů na zajištění dostupného bydlení, programů na podporu zaměstnanosti či podpůrné služby pro seniory a rodiny s dětmi.
Původní výši alokace OPZ+, kterou doporučila Evropská komise, zkrátila česká vláda o 10 % a tuto částku přesunula do Fondu soudržnosti zaměřeného na rozvoj infrastruktury. Dochází tak k zásadnímu odklonu části prostředků zejména z podpory zaměstnanosti, ale i sociálních služeb. Snížení investic do ESF+, potažmo OPZ+, tedy ve výsledku může vést k nárůstu chudoby, sociálního vyloučení či k prohloubení bytové nouze.

Česká vláda navíc na návrh ministerstva financí souběžně schválila nová Pravidla spolufinancování projektů z prostředků EU pro programové období 2021–2027. Změna pravidel čerpání evropských fondů ruší výjimku, která u projektů v oblasti sociálních a dalších podpůrných služeb doposud nevyžadovala finanční spoluúčast. Aktuálně je spoluúčast na financování projektů stanovena na 5 % u neziskových organizací a 15 % u příspěvkových organizací a obcí, přičemž výjimky budou stanoveny řídícím orgánem při každé jednotlivé výzvě. Nevládní neziskové a příspěvkové organizace, kterých se povinné kofinancování vzhledem k jejich omezeným finančním zdrojům dotkne nejvíce, tak nyní budou muset při každé projektové výzvě sledovat, jaká finanční spoluúčast bude požadována a zvažovat, zda budou při podání projektu schopni spoluúčast zajistit.

Poskytovatelé sociálních a dalších služeb se proti postupu české vlády opakovaně ohrazovali už od loňského října, kdy se informace o krácení ESF+ poprvé dostaly na veřejnost. Více než tři desítky neziskových a lidskoprávních organizací, představitelé akademického sektoru i další aktéři sdružení v iniciativě Za bydlení adresovali v prosinci dopis přímo premiéru Andreji Babišovi. Následná vyjednávání s ministerstvem financí a ministerstvem pro místní rozvoj však žádné změny nepřinesla, přestože se proti krácení ESF+ a změnám v Pravidlech financování vyslovil také Senát Parlamentu ČR.

Krácení alokace ESF+ v programovém období 2021–2027 o 10 % a nová Pravidla pro spolufinancování jsou zjevně politickým rozhodnutím, které nereflektuje aktuální potřeby české společnosti a podceňuje význam prevence v oblasti sociálního vyloučení či propadu lidí do bytové nouze. Nezbývá než doufat, že návrh předložený vládou ještě zvrátí Evropská komise, nebo že příští česká vláda bude k požadavkům neziskových, příspěvkových i lidskoprávních organizací a asociací vstřícnější a vrátí krácené finanční prostředky do OPZ+. Věříme, že nová vláda, která vzejde z podzimních voleb do poslanecké sněmovny, znovu otevře otázku nastavení podmínek čerpání finančních prostředků z EU, aby mohly pomáhat tam, kde jich bude nejvíce potřeba.

Kontaktní osoby za iniciativu Za bydlení:
Mgr. Iva Kuchyňková
Charita Česká republika
Vladislavova 1460/12
110 00 Praha 1
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 603 280 738

Vít Lesák
Platforma pro sociální bydlení
Janovského 767/29
170 00 Praha 7
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 724 189 993

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz
IČO: 04225350