„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Žádáme o stanovení věkového limitu 3 let věku dítěte pro zákaz umisťování do ústavní péče a podmínek adekvátní podpory náhradní rodinné péče

Asociace Dítě a Rodina zaslala výzvu poslancům před projednáním novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Žádáme o přijetí pozměňovacího návrhu, který znemožní umisťování nejmenších dětí do ústavních zařízení. Česká republika má tak možnost udělat zásadní krok k ochraně ohrožených dětí. Jsme jednou z posledních zemí Evropy, kde není žádný věkový limit. 

 

Vážené poslankyně, vážení poslanci,
obracíme se na vás jménem Asociace Dítě a Rodina, která sdružuje 88 organizací na ochranu ohrožených dětí v České republice, abychom zprostředkovali postoj odborné veřejnosti k umisťování dětí do 3 let do ústavní péče v souvislosti s 3. čtením novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (sněmovní tisk 911).

Žádáme Vás o podporu klíčového pozměňovacího návrhu, který by od roku 2024 zamezil umisťování nejmenších dětí do 3 let do ústavní péče. Výjimku představují děti s těžkým postižením (ve 3. a 4. stupni závislosti) a děti, které jsou členy sourozenecké skupiny. Cílem je umožnit dětem vyrůstat v bezpečí rodiny. Návrh předkládají poslanci napříč politickým spektrem: Olga Richterová (Piráti), Vít Rakušan a Věra Kovářová (STAN), Helena Válková, Aleš Juchelka a Karla Šlechtová (ANO), Marián Jurečka (KDU-ČSL), Markéta Pekarová Adamová a Dominik Feri (TOP 09). Podpořilo ho také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Takto ojedinělý soulad není v naší Sněmovně zvykem, a i proto věříme, že se k návrhu připojíte.

Máte ve svých rukou unikátní možnost, jak konečně vymanit podmínky náhradní rodinné péče v České republice z praxe 50. let, kdy bylo zcela běžné řešit situaci dítěte umístěním do ústavu. Čeští i zahraniční odborníci se již desítky let shodují: ústavní péče dětem prokazatelně škodí, zejména těm nejmenším. Může totiž nenávratně narušit vývoj mozku malého dítěte. Každé dítě potřebuje ke svému zdravému vývoji stabilní blízký vztah k dospělému, a to ústavy ani při sebevětší snaze nedokážou poskytnout. K naší výzvě se níže podepsaly i přední kapacity v oboru: prof. Radek Ptáček, PhDr. Petra Winnette a MUDr. Peter Pöthe.

Již dnes jsme na zákaz umisťování nejmenších dětí do ústavů připraveni. Data ukazují, že dětí v kojeneckých ústavech v posledních letech ubývá. V únoru tohoto roku se v nich nacházelo pouhých 228 dětí ve věku do 3 let bez matky. Dle statistik ÚZIS se dvě třetiny dětí navracejí zpět do své rodiny (70 %) nebo jsou svěřeny do náhradní rodinné péče (16 %). Pokud investujeme do podpory původní rodiny a náhradní rodiny, jsme schopni zajistit péči o tyto děti jinak než v ústavu.

Návrh zakotvuje výjimku pro sourozence a děti s těžkým postižením, pokud se pro ně nepodaří najít náhradní rodinu. Děti s postižením by nově vyrůstaly v malých komunitních domácnostech, kterých už po republice několik funguje.

Není tedy důvod obávat se, že děti skončí bez péče. Do navržené účinnosti zákazu je zcela reálné zajistit alternativy přibližně 280 lůžek v ústavní péči obsazovaných dětmi do 3 let z řad přechodných a dlouhodobých pěstounů, lůžky v domovech pro osoby se zdravotním postižením a posílením terénních sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Věkový limit platí na Slovensku či v Rakousku, Polsku nebo Rumunsku.

Návrh věkové hranice musí jít ruku v ruce s posílením odborné a finanční podpory pěstounů. Přestože novela s tímto počítá, vládní návrh zákona v tomto ohledu není dostatečný. Vyzýváme vás proto, abyste podpořili pozměňovací návrh, který navyšuje příspěvek na výkon pěstounské péče pro tzv. doprovázející organizace, a pozměňovací návrh, který navyšuje odměnu pěstounů a zavádí valorizační mechanismus. Nejedná se o zvýšení výdajů, právě naopak: stát vynakládá ročně o 577 540 Kč méně za umístění dítěte v dlouhodobé pěstounské péči, než kolik stojí jeho pobyt v kojeneckém ústavu. Totéž platí u přechodné pěstounské péče: roční náklady v kojeneckých ústavech činí 892 000 Kč, přitom umístění do přechodné pěstounské péče vyjde na polovinu: 429 000 Kč. Prevence odebrání dítěte z rodiny, resp. podpora dítěte v původní rodině vyjde na 23 355 Kč (Lumos, 2018).

Nejde o lobby nebo přetahovanou o peníze, ale o budoucnost dětí, které neměly tolik štěstí na začátku svého života. Pandemie velmi výrazně zhoršila situaci ohrožených dětí, a proto je nyní důležité prostřednictvím novely podpořit právo dětí vyrůstat v bezpečném prostředí v rodině. Svým hlasem můžete právě nyní rozhodnout, zda budou děti v České republice i nadále končit v bludném kruhu ústavní péče, nebo zda budou mít naopak šanci na zdravý a spokojený život v rodinném zázemí jako jejich vrstevníci nebo děti v okolních zemích.

Věříme, že náš apel vezmete s nejvyšší vážností a pečlivě zvážíte důsledky dalších kroků pro zdravý vývoj těch nejzranitelnějších – ohrožených dětí.

 

S pozdravem

David Svoboda - předseda Asociace Dítě a Rodina, z. s.

indra Šalátová - místopředsedkyně Asociace a ředitelka SOS Dětské vesničky

 

Tento apel sdílí 88 organizací Asociace a svou odborností zaštiťují následující odborníci:


Prof. PhDr. Radek Ptáček - Profesor lékařské psychologie, klinický psycholog, psychoterapeut

Ph.D. PhDr. Petra Winnette - Srovnávací vědkyně, specialistka na raný vývoj, psychoterapeutka

Ph. D. MUDr. Peter Pöthe - Psychiatr a psychoterapeut, zabývající se psychoanalýzou dětí a dospělých

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz
IČO: 04225350