„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Otevřený dopis ministryni Maláčové: Nezapomínejme na odměny pro pracovníky v sociálně-právní ochraně dětí

Žádáme, aby došlo k vyhlášení dotačního řízení i na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v organizacích pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle §48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Již v listopadu loňského roku jsme kvitovali vypsání mimořádného dotační řízení na výplatu odměn pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům na obcích a krajích za jejich zvýšené pracovní úsilí v období nouzového stavu v době první vlny šíření nákazy Covid-19. Podobně jako v listopadu musíme apelovat na to, aby byli do dotačních titulů zahrnuti i pracovníci v sociálně-právní ochraně dětí, které poskytují služby ohroženým dětem.

Proto jsme dnes zaslali otevřený dopis ministryni Maláčové, kde naléhavě žádáme o zahrnutí sociálních pracovníků ve službách v režimu zákona o sociálně-právní ochraně dětí do mimořádných dotačních titulů.

Celý text: 


Asociace Dítě a Rodina, z. s.

Korespondenční adresa: Lahovská 85, 159 00 Praha 5
Tel.: +420 702 026 600, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ministryně práce a sociálních věcí

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

V Praze, 12. března 2021

DOPIS MINISTRYNI

Věc: Žádost o odměny sociálním pracovníkům v organizacích pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle §48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. v souvislosti s jejich mimořádným nasazením během pandemie nemoci covid-19

Vážená paní ministryně,

již v listopadu loňského roku jsme kvitovali vypsání mimořádného dotačního řízení na výplatu odměn pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům na obcích a krajích za jejich zvýšené pracovní úsilí v období nouzového stavu v době první vlny šíření nákazy Covid-19. Podobně jako v listopadu musíme nyní apelovat na to, aby byli do dotačních titulů zahrnuti i pracovníci v sociálně-právní ochraně dětí, kteří poskytují služby ohroženým dětem.

Kontinuální krize, která těžce dopadá nejen na biologické rodiny s dětmi, ale také na ty, které poskytují rodinné zázemí dětem, které nemohou vyrůstat ve svých původních rodinách, znamená přirozeně vyšší poptávku po službách v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Vzhledem k tomu, že je situace v důsledku velmi dynamických změn opatření mnohdy nepřehledná, je práce pracovníků v sociálně-právní ochraně dětí bezpochyby značně ztížená a nikterak se neliší od práce pracovníků v sociálních službách, např. v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi.

Dovolujeme si tedy znovu apelovat na to, aby každodenní výrazně zvýšené úsilí pracovníků v sociálně-právní ochraně dětí nebylo přehlíženo a bylo postaveno naroveň pracovníků v sociálních službách. Za stavu, kdy jsou opakovaně mimořádně odměňováni pracovníci provozně i kvalifikačně podobných sociálních služeb i pracovníci OSPOD na obcích a krajích, je tento postoj k sociálním pracovníkům v sociálně-právní ochraně dětí dehonestující.

V této souvislosti bychom chtěli připomenout, že sociální pracovníci v sociálně-právní ochraně dětí musí splňovat formální kvalifikační předpoklady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Jak vyplývá ze studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, která se zabývá státním příspěvkem na výkon pěstounské péče, je současná výše příspěvku hluboko pod doporučovanou částkou 70 000 Kč. Doprovázející organizace tak musí dofinancovávat služby z jiných zdrojů a na odpovídající finanční ohodnocení pracovníků tak nezbývají finanční prostředky. Podobně jsou na tom i další oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Ve své odpovědi na náš listopadový apel na udělení odměn pro pracovníky doprovázejících organizací jste jako jeden z důvodů nepřiznání odměn uvedla rozdílnou kvalitu poskytovaných služeb mezi jednotlivými organizacemi. Tyto výjimečné případy vnímáme a reflektujeme v rámci činnosti Asociace Dítě a Rodina. Nemůžeme však souhlasit s tím, že to zakládá důvod k plošnému vyjmutí pracovníků v doprovázejících organizacích a dalších druzích sociálně-právní ochrany dětí z dotačního titulu. Naopak se domníváme, že taková praxe prohlubuje nebezpečí odchodu kvalitních pracovníků do jiných oblastí, kterým nemají organizace pověřené k sociálně-právní ochraně dětí možnost mzdově konkurovat. Odchod kvalifikovaných pracovníků z této oblasti by znamenal destabilizaci celého systému sociálně-právní ochrany dětí, což v důsledku neznamená nic jiného než zhoršení kvality péče o ohrožené děti.

Vážená paní ministryně, plně s  Vámi souhlasíme, že pracovníci v  sociálních službách pracují ve ztížených podmínkách, často na hranici psychického a fyzického vyčerpání, ale úplně ve stejné situaci se ocitají stovky pracovníků v  sociálně-právní ochraně dětí, kteří poskytují podporu a pomoc ohroženým dětem, a proto Vás naléhavě žádáme, aby došlo k  vyhlášení dotačního řízení i na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v organizacích pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle §48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Ještě jednou děkujeme za Váš kladný postoj k odměnám v sociální sféře a jsme připraveni na případnou pomoc při tvorbě dotačního řízení. Věříme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí najde finanční prostředky i pro tuto skupinu sociálních pracovníků.

 

Se srdečným pozdravem

David Svoboda,

předseda Asociace Dítě a Rodina, z. s.

 

Asociace Dítě a Rodina, z. s., je sdružením 89 organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají dětem, které se ocitly v obtížné situaci.

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz
IČO: 04225350