„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

V rámci iniciativy #zabydleni jsme poslali dopis eurokomisaři Schmittovi a vedoucímu analytického oddělení Evropské komise Calaceanovi

Navzdory doporučení Evropské komise, věcným připomínkám monitorovacích výborů či představitelů neziskových organizací a dalších subjektů, které působí v oblasti sociálních a dalších služeb, nehodlá česká vláda své stanovisko změnit. Nejenže nadále plánuje v programovém období 2021–2027 snížit podíl financí čerpaných prostřednictvím ESF+ o 10 % ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti, ale také zrušit výjimku z povinné spoluúčasti v oblasti sociálních a dalších podpůrných služeb. Prakticky tak dochází k zásadnímu odklonu části prostředků ze sociálních služeb a ztížení přístupu k evropským fondům nevládním neziskovým organizacím a obcím, které na rozdíl od komerčních subjektů nemají na navrhovanou povinnou spoluúčast dostatečné finanční prostředky.


Jako zástupci více než třiceti poskytovatelů veřejně prospěšných služeb jsme v této věci 10. prosince 2020 adresovali společný dopis premiérovi České republiky Andreji Babišovi. V něm jsme se ohradili proti vyvádění prostředků z ESF+, požádali o zachování jeho alokace minimálně v původně plánované výši navrhované Evropskou komisí a nabídli naši expertizu v dalším procesu nastavení čerpání ESF+, který se neobejde bez řádného zapojení a zohlednění argumentů sociálních a územních partnerů.


Na náš dopis předsedovi vlády jsme 5. ledna 2021 obdrželi odpověď od státní tajemnice pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové. Bylo nám doporučeno, abychom se v problematice nastavení spoluúčasti obrátili přímo na ministryni financí Alenu Schillerovou a v otázce participativnosti a transparentnosti dalšího procesu na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Ministerstvo financí ČR nám však sdělilo, že na setkání s námi nemá čas a další debatu ve věcech krácení alokace ESF+ a výjimce z povinné spoluúčasti pro veřejně prospěšné projekty nepřipustilo.

Dopis eurokomisaři Schmittovi a Gelu Calaceanovi:

Dopis pro Eurokomisaře Schmitta

Dopis pro Gelu Calaceana

 

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz