„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Ministerstvo místního rozvoje chystá ubrat peníze sociálním službám ve prospěch betonových staveb

Asociace Dítě a Rodina je znepokojena návrhem ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO). Ta počítá s tím, že pro programové období let 2021 až 2027 dojde ke snížení prostředků čerpaných z Evropského sociálních fondu (ESF) z 2,7 miliardy na 1,7 miliardy eur. To představuje v přepočtu výpadek přibližně 26 miliard korun.

„Vládu opakovaně upozorňujeme, že zvláště prevence a včasná pomoc ohroženým rodinám je v České republice významně podhodnocena,“ říká David Svoboda, předseda Asociace Dítě a Rodina. „V praxi se u dětí v pěstounské péči nebo dětských domovech velmi často setkáváme s tím, že kdyby se na začátku rodině dostalo včasné pomoci, nemusely by děti skončit mimo rodinu.“ Na prevenci je v současné době vynakládáno pouhých 8 % výdajů ze systému péče o ohrožené děti, další snížení je těžko představitelné.

„Chybějí také peníze na podporu pěstounských rodin a doprovázejících organizací a další navazující sociální služby. V době, kdy se společnost potýká s následky nemoci covid-19, je snížení prostředků v této oblasti vysloveně neuvážené,“ varuje David Svoboda.

Odborníci se také pozastavují nad tím, že návrh vznikl pod značným časovým tlakem a během zkráceného připomínkového řízení. „Rozhodnutí o takto významné investici a absence odborné diskuze je – navíc v době nouzového stavu – skutečně zarážející,“ připomíná David Svoboda.

Riziko omezení pomoci mladým lidem a ohroženým rodinám

Prostředky z Evropského sociálního fondu se využívají na vzdělávání, politiku zaměstnanosti nebo na sociální služby. Slouží k rekvalifikaci nezaměstnaných nebo k pomoci se začleněním osob se zdravotním postižením, dětí, mládeže a dalších znevýhodněných skupin obyvatel.

Z prostředků fondu se budují například zařízení pro malé děti, která pomáhají zaměstnaným rodičům a řeší nedostatečné kapacity mateřských škol, podporují se odlehčovací služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, hospice, ambulantní, terénní a krizové služby, služby pro ohrožené děti a jejich rodiny a další.

„Jedním ze zásadních motivů péče o ohrožené rodiny je pomoc rodičům, aby se dokázali postavit na vlastní nohy a zabezpečili své životní potřeby bez sociálních dávek,“ vysvětluje David Svoboda. „Rekvalifikace a podpora vzdělávání i zaměstnanosti jsou z dlouhodobého hlediska důležité nástroje jak pro konkrétní ohrožené rodiny, tak pro celou společnost.“

Přínos podobných projektů je také u ohrožených mladistvých, kteří opouštějí náhradní rodinnou péči nebo dětské domovy. A to jak v oblasti zaměstnanosti, tak sociálního bydlení.

„V České republice dlouhodobě scházejí prostředky a programy pro sociální bydlení, které je základním předpokladem pro úspěšnou integraci ohrožených mladých nebo zdravotně postižených lidí do běžné společnosti. Díky tomuto zázemí si mohou lépe najít práci a vytvořit základní podmínky pro vlastní život,“ popisuje David Svoboda.

Vláda ohrožuje sociální a vzdělávací programy, varuje Transparency International

Jak upozorňuje organizace Transparency International, z návrhu ministryně Dostálové je patrné nejen výrazné snížení alokace Evropského sociálního fondu (ESF), ale i přesun prostředků do jiných oblastí (především infrastrukturních), například do Fondu soudržnosti.

Z 1 miliardy eur, o kterou se snižuje Evropský sociální fond, se 589 mil. eur přesouvá právě do Fondu soudržnosti, který přiděluje peníze na transevropské dopravní sítě a na projekty týkající se energetiky či dopravy, které mají vliv na životní prostředí. Další zarážející skutečností je přesun financí do Fondu pro spravedlivou transformaci z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu regionálního rozvoje nikoli ve stejné výši, ale v poměru 2:1, tedy v neprospěch prostředků určených na sociální programy.

Ohroženy jsou tak především tzv. měkké sociální a vzdělávací programy, naopak se zvyšuje objem prostředků pro projekty, jejichž realizace v minulosti vyvolala řadu pochyb.

Prostředky, které vláda nezíská z ESF, bude muset pokrýt z národních zdrojů, nebo je radikálně omezit. Navržené změny jsou zásadní, neprobíhá nad nimi přitom veřejná diskuze, připomíná Transparency International.

Oblast sociální péče je naopak potřeba posílit

„Přístup Ministerstva pro místní rozvoj v době nouzového stavu právem vyvolává otázky a pochyby,“ doplňuje David Svoboda. „Sociální projekty nejsou předmětem lobby zájmových skupin, jde o pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují. Proto je s podivem, že se Česká republika chce dobrovolně připravit o prostředky v oblasti, kterou potřebuje zvláště s ohledem na dopad nemoci covid-19 posílit.“

„Vyzýváme proto vládu, aby svůj záměr přehodnotila, využila evropské dotační programy do sociální oblasti a podobně závažné kroky probrala s odborníky z oblasti sociálních služeb a péče o ohrožené děti,“ říká David Svoboda, předseda Asociace Dítě a Rodina.

Celá tisková zpráva: https://www.ditearodina.cz/pro-media/tiskove-zpravy

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz