„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Nadace Naše dítě se stává 86. členskou organizací Asociace

S velkou radostí vítáme mezi členy Asociace Dítě a Rodina Nadaci Naše dítě.

Těšíme se na plodnou spolupráci a děkujeme za důvěru.

Logo naše dítě

O nadaci Naše dítě

Pomáháme dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným, opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci již od roku 1993. Kromě přímé finanční podpory ohrožených dětí a organizací, které děti chrání, poskytujeme bezplatné právní poradenství, tvoříme osvětové kampaně a snažíme se prosazovat legislativní změny k lepší ochraně dětí.

Spolupracujeme s několika mezinárodními organizacemi a podílíme se na programech ochrany dětí v rámci Evropské unie.

Nadace Naše dítě je nezávislá organizace, děkujeme proto všem laskavým dárcům, známým tvářím a novinářům za jejich pomoc a podporu!

Děti se samy neubrání!

 

Cílem Nadace Naše dítě je, aby ubylo slz a přibývalo úsměvů na dětských tvářích.

Za 27 let naší existence jsme díky podpoře dárců a mecenášů mohli transparentně přerozdělit přes 300 milionů korun ve prospěch ohrožených dětí, poskytnout tisíce bezplatných rad na Lince právní pomoci a apelovat na širokou veřejnost prostřednictvím mnoha osvětových kampaní.

Příjemci naší podpory jsou kromě konkrétních dětí i instituce, které se zabývají jejich ochranou - dětská oddělení nemocnic, dětské domovy, azylové domy a krizová centra, centra pro autistické děti nebo centra pro výcvik asistenčních a canisterapeutických psů.

Jak pomoci dobré věci se dozvíte přímo na stráckách Nadace.

nadace dite pomoc

 

 

 

 

 

O všech našich členech se více dočtete v databázi členů

banner stante se clenem 180x68

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz