„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Asociace Dítě a Rodina se rozrostla o další dvě organizace

Asociace Dítě a Rodina se v srpnu rozrostla o další 2 organizace - RC Radost, o.p.s a Farní charitu Litomyšl. Počet členů se tak zvýšil na celkových 84!

Oběma organizacím děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci! 

       RC radost logo

Rodinné centrum Radost je obecně prospěšnou společností, která poskytuje odborné služby pro rodiny, rodiče i děti v oblasti Táborska. Veškerou svou činností usiluje o posílení hodnoty rodiny, partnerství a úlohy rodičů. Podporuje, povzbuzuje a pomáhá ke zvládání aktuálních i dlouhodobých těžkostí a krizí v rodině. 

Nabízí jednak psychosociální služby - psychosociální poradenství, krizovou intervenci a terapii pro jedince, páry i rodinu, a pak také službu péče o dítě, vše v duchu motta "spokojené rodičovství - radostné dětství"

Logo Charita Česká republika

Farní charita Litomyšl je církevní, nestátní nezisková organizace, která poskytuje od roku 1993 na Litomyšlsku zdravotní a sociální služby potřebným lidem bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženskému vyznání. 

Zajišťuje terénní zdravotnické služby a pečovatelskou službu pro občany Litomyšle a spádových obcí, pomáhá rodinám, ve kterých je ohrožen zdravý vývoj dítěte se zvládnutím náročné životní situace, poskytuje možnost odlehčovacích pobytů klientům, o které jinak pečují jejich rodiny v domácím prostředí, podporuje pěstounské rodiny, koordinuje činnosti dobrovolníků, kteří navštěvují seniory, pomáhají při doučování dětí nebo při nejrůznějších volnočasových a kulturních aktivitách. Posláním Farní charity Litomyšl je naslouchat člověku, který potřebuje a žádá pomoc, a podporovat ho v jeho životní situaci.

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz