„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Asociace Dítě a Rodina se rozrostla o 82. členskou organizaci

S platností dne 22. 5. 2020 se Aufori, o.p.s na základě žádosti a schválením Výboru stala již 82. členskou organizací Asociace Dítě a Rodina. Posláním Aufori, o.p.s., je poskytovat sociální služby jednotlivcům a rodinám v nepříznivé sociální situaci s ohledem na jejich potřeby i zájmy společnosti.

 

Aufori

 

Cílem poskytování sociálních služeb Aufori, o.p.s. je: 

- zvyšovat dovednosti uživatele služby řešit vlastními prostředky svou nepříznivou situaci a vzít život do vlastních rukou. 

Abychom dosáhli stanoveného cíle, poskytujeme uživatelům tyto sociální služby:

- základní sociální poradenství (základní poradenství sociálně právní a zdravotní),

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod, podpora vlastních aktivit, sociálně aktivizační akce),

- pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů (jednání s institucemi ve prospěch uživatele služby, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu na      návazné služby),

- sociálně terapeutické činnosti (především sociální poradenství v oblasti bydlení, hledání zaměstnání, řešení dluhové problematiky, vztahů se školou),

- odborné sociální poradenství (především odborné dluhové poradenství, psychologické poradenství, krizovou intervenci a terapeutické činnosti).

 

Těšíme se na plodnou spolupráci.

 

O všech našich členech se dozvíte v naší databázi členů.

 

banner stante se clenem 180x68

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz