„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Asociace Dítě a Rodina podporuje výzvu za zrušení ústavní péče

Již třicet let se snažíme s mnoha ostatními, aby rodinná péče převládla nad péčí ústavní, aby v naší zemi byly napraveny křivdy z 50. let, kdy tyto ústavy vznikaly, daleko od obcí, v konfiskovaných zámcích a vilách. A zde dosud vyrůstají a žijí ve velkých skupinách opuštěné děti a lidé s jakýmkoli handicapem či osamělí. Vědecké výzkumy a všichni, kteří v této oblasti pracujeme, víme a uvědomujeme si, jak zásadně pobyt v ústavu poškozuje zdravý vývoj a má dlouhodobé následky. Proto se výbor Asociace Dítě a Rodina podepisuje pod výzvu za zrušení ústavní péče. Celé tiskové prohlášení si můžete přečíst zde

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz