„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Opětovná naléhavá žádost o obnovení činnosti sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v době nouzového stavu

Již před dvěma týdny jsme upozorňovali na nezbytnost racionalizace opatření, která se dotýkají sociálně aktivizačních služeb. Rodiny, jejichž situace byla z různých důvodů složitá již před vyhlášením karanténních opatření, se nyní ocitají se svými problémy v izolaci. Žádáme tedy opět ministryni Janu Maláčovou a Premiéra Andreje Babiše, aby vyslechli důležitý apel a vzali v potaz reálné potřeby a problémy rodin, které vyžadují pomoc sociálních služeb. Celý text výzvy najdete níže. Tiskovou zprávu najete zde

 

 

logo TZ 

                                                      

Dipl. Pol. Jana Maláčová, MSc.

Ministryně práce a sociálních věcí                                                                                                                         

Ing. Andrej Babiš                                            

Předseda vlády České republiky                                                                               V Praze, dne 16. 4. 2020

 

Věc: Opětovná naléhavá žádost o obnovení činnosti sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v době nouzového stavu

Vážená paní ministryně, vážený pane předsedo vlády,

před dvěma týdny, 1. dubna 2020, jsme se na vás obrátili s žádostí o obnovení činnosti sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Bohužel jsme dosud nedostali žádnou odpověď, ve vyjádřeních zcela chybí plán uvolňování opatření v této oblasti, na rozdíl např. od oblasti školství.

Dne 18. 3. 2020 byla vládním usnesením č. 239 pozastavena po dobu trvání nouzového stavu činnost některých sociálních služeb – stacionářů, center denních služeb, nízkoprahových zařízení pro dětí a mládež, sociálně terapeutických dílen a sociálně aktivizačních služeb.

Tyto služby pomáhají ohroženým rodinám, které v době nouzového stavu spíše přibývají ­­– v nouzi se ocitají i ti, kteří dosud pomoc specialistů nepotřebovali. Ohrožené rodiny s dětmi patří k těm nejvíce zasaženým stávající situací – ztráta příjmů znamená nedostatek financí na základní potřeby, omezení pohybu znamená vyostření mnohdy již problematických vztahů, roste riziko nárůstu fyzických trestů, nebo dokonce domácího násilí.

Plně podporujeme vyjádření Výboru pro práva dítěte z tiskové konference, že „je třeba ze strany ministerstva práce a sociálních věcí uvolnit pracovníky sociálně aktivizačních služeb a nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Nesmíme zapomenout ani na vyšší podporu rodičů dětí se zdravotním postižením, kterým nyní často chybí potřebné asistenční a odlehčovací služby.“ 

Nechceme vystavovat klienty ani zaměstnance zdravotnímu riziku, počítáme tedy se zachováním veškerých nařízených hygienických opatření, podpora bude v maximální míře poskytována telefonicky nebo e-mailem a budou řešeny pouze akutní obtíže. Není však možné zanechat rodiny v této náročné situaci bez pomoci.

Děkujeme za projednání a věříme v bezodkladné vyřešení této tíživé situace.

PhDr. Věduna Bubleová,

předsedkyně Asociace Dítě a Rodina, z. s.

Asociace Dítě a Rodina, z.s., je sdružením 81 neziskových organizací z celé České republiky, které působí v oblasti péče o ohrožené děti. Ve svých řadách má 27 organizací, které poskytují sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz