„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Otevřený dopis Vládě: Žádost o obnovení činnosti sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v době nouzového stavu

Karanténní opatření v této bezprecedentní situaci pochopitelně zcela respektujeme a jako Asociace sdružující organizace, jejímiž klienty jsou často ti nejzranitelnější v naší společnosti, plně podporujeme opatření vedoucí k ochranně zdraví a majetku.
Sociálně-aktivizační služby, které jsou momentálně nařízením vlády pozastaveny, pomáhají rodinám zvládat výzvy i mimo stav nouze, ve kterém se aktuálně nacházíme. O to více vnímáme ze strany klientů zájem o tyto služby i v době koronakrize. Máme připraveny technologie a postupy, jak je poskytovat ve formě, která respektuje současné podmínky a chrání klienty i naše pracovníky.
Proto Vládu České republiky v otevřeném dopise žádáme o zrušení pozastavení sociálně-aktivizačních služeb a možnosti poskytovat tyto bezkontaktně.
Věříme, že se nám podaří najít formální, právní a metodický rámec, který bude odpovídat reálným potřebám rodin a společnosti. Otevřený dopis naleznete níže.

 

logo asociace dite a rodina

 

 

 

Dipl. Pol. Jana Maláčová, MSc.   
Ministryně práce a sociálních věcí                                                                                                                         

Ing. Andrej Babiš                                            
Předseda vlády České republiky  

                                                                                                                                                                                   

V Praze, dne 30.3.2020

 

Věc: Žádost o obnovení činnosti sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v době nouzového stavu

Vážená paní ministryně, vážený pane předsedo,

Obracíme se na vás s žádostí o obnovení činnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v době nouzového stavu.

Ke dni 18.3.2020 byla vládním usnesením č. 239 pozastavena po dobu trvání nouzového stavu činnost některých sociálních služeb – stacionářů, center denních služeb, nízkoprahových zařízení pro dětí a mládež, sociálně terapeutických dílen a sociálně aktivizačních služeb.

Je nám zřejmé, že se vláda tímto opatřením snaží zamezit setkávání osob a tím minimalizovat riziko nákazy. Nicméně, jako pracovníkům/zástupcům sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi nám toto omezení, týkající se podpory ohrožených rodin s dětmi nepřijde smysluplné. I v aktuálním režimu pozastavení činnosti pracovníci potřebují poskytovat služby, které minimalizují ohrožení zdraví dětí i jejich rodičů i celkové zhoršení situace rodiny.

Ohrožené rodiny s dětmi patří k těm nejvíce zasaženým stávající situací – ztráta příjmů znamená nedostatek financí na základní potřeby jako jsou potraviny a bydlení; rodiny se neorientují ve stávající situaci, omezení pohybu znamená vyostření mnohdy již problematických vztahů; rodiče nerozumí požadavkům škol na domácí výuku a ani ji nejsou schopni zajistit; malý prostor, který sdílí mnoho osob a neklid dětí znamená i nárůst fyzických trestů apod. Rodiny si nejsou schopny vyhledat adekvátní pomoc, komunikovat s úřady.

Úřady, vč. pracovišť orgánů sociálně-právní ochrany dětí, výrazně omezily provoz. Rodiny se tak ocitají v situaci, která je ohrožuje, a samy se na nás obracejí.  Vnímáme jako naši povinnost je v této situaci podpořit a nabídnout adekvátní pomoc.

Z těchto důvodů žádáme o zrušení pozastavení činnosti sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a zavedení možnosti poskytovat tuto službu s maximálním omezením osobního kontaktu.

Nechceme v žádném případě vystavovat naše klienty ani naše zaměstnance jakémukoli zdravotnímu riziku, budou tedy zachovávána veškerá nařízená hygienická opatření, podpora bude v maximální možné míře poskytována telefonicky nebo emailem a budou řešeny pouze akutní obtíže, které se v rodině vyskytnou. Schéma či způsob realizace služby v nouzové situaci je schopna si každá služba zpracovat na své podmínky. Není však možné zanechat tyto rodiny v této náročné situaci bez pomoci a podpory.

Zároveň bychom vás chtěli požádat o zvážení pro další pozastavené sociální služby, kde je možné a účelné poskytovat podporu klientům on-line či jinou „bezkontaktní“ formou, jedná se například o nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nebo ranou péči.

Děkujeme za projednání.

S pozdravem

PhDr. Věduna Bubleová,

předsedkyně Asociace Dítě a Rodina, z. s.                                                                                        

Asociace Dítě a Rodina, z.s., je sdružením 81 neziskových organizací z celé České republiky, které působí v oblasti péče o ohrožené děti. Ve svých řadách má 27 organizací, které poskytují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz