„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

ELIM Opava, o.p.s je 79. členem Asociace Dítě a rodina

6. ledna 2020 výbor hlasováním odsouhlasil přijetí ELIM Oprava, o.p.s. do Asociace Dítě a rodina. 

ELIM Oprava, o.p.s. je pověřenou organizací k sociálně-právní ochraně dětí a uzavírá Dohody o výkonu pěstounské péče s pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu a poručníky na území celého Moravskoslezského kraje. Od roku 2013 s ELIM takto spolupracovalo přes 150 pěstounských rodin. ELIM dále poskytuje poradenství pro pěstouny, psychologickou a terapeutickou podporu, konzultace sociálních pracovníků, krátkodobé hlídání svěřených dětí, pobytové akce pro děti a asistované kontakty.

Kromě služeb spojených s náhradní rodinnou péčí nabízí ELIM nízkoprahové sociální služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, provozuje Dobrovolnické centrum (doučování, smysluplné využití volného času) a věnuje se také komunitní péčí.

Těšíme se na spolupráci a přejeme mnoho úspěchů.

Více informací o ELIM Opava, o.p.s. se dozvíte zde http://elimopava.cz/

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz