„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

PF 2020

Asociace Dítě a Rodina přeje všem veselé Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a životní spokojenosti do roku 2020.

PF 2020 Asociace Dítě a Rodina

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz