„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Největší mýty o pěstounské péči

Organizace spojených národů vyhlásila před 65 lety 20. listopad jako Světový den dětí. 20. listopadu 1989 byla také přijata Úmluva o právech dítěte Valným shromážděním OSN. Při této příležitosti Asociace Dítě a Rodina, sdružující osm desítek organizací věnujících se péči o ohrožené děti, připomíná závěry svého ojedinělého průzkumu mezi 1004 pěstouny v České republice, kteří mají v péči 1463 dětí*.
Analýza vznikla na základě vlastního průzkumu mezi organizacemi Asociace, které pěstounské rodiny doprovázejí a poskytují jim nezbytné zázemí. Závěry jsou v rozporu s průzkumem veřejného mínění, který realizovala agentura Median.
„Srovnání aktuální analýzy z roku 2019 a loňského průzkumu veřejného mínění ukázalo, že veřejnost má zkreslenou představu především o počtu dětí a zastoupení jednotlivých typů pěstounské péče,“ vysvětluje Anna Krbcová, tajemnice Asociace Dítě a Rodina a spoluautorka analýzy. Analýza zahrnula všechny tři typy pěstounské péče, příbuzenskou i zprostředkovanou, a to jak dlouhodobou, tak na přechodnou dobu.

Celé znění zprávy naleznete v sekci tiskových zpráv.

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz