„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Většina kojeneckých ústavů má namále

Ohledně existence kojeneckých ústavů se už roky vede debata. Kritici většinou upozorňují, že ponechávat děti mladší tří let v ústavech může ohrozit jejich budoucí vývoj. Zastánci ale argumentují, že především pro děti se zdravotními potížemi jsou ústavy nenahraditelné, protože mohou dětem poskytovat dvacet čtyři hodin denně potřebnou lékařskou péči. Tento pohled ale vyvrací nová analýza, kterou si nechala vypracovat Asociace Dítě a Rodina, která sdružuje 75 organizací věnujících se péči o ohrožené děti a podle níž jen třetina ústavů splňuje zákonné podmínky. Ve většině z nich scházejí klíčoví zdravotničtí pracovníci.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) připustil, že resort o nedostatcích v ústavech ví a plánuje jejich počet snížit na třetinu. Analýza se opírá o průzkum, který asociace provedla ve všech kojeneckých ústavech po celé České republice.
„Odhalil naprosto zásadní nedostatky: 72 procent z nich nesplňuje zákonné požadavky na základní personální zabezpečení,“ sdělila asociace.

Celý článek je dostupný na webu novinky.cz

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz