„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Asociace zveřejňuje výsledky analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let

V lednu 2019 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Asociace požádala všechny dětské domovy pro děti do 3 let věku o poskytnutí informace o počtu odborných pracovníků působících v zařízení k 31. 1. 2019. Nakonec odpovědělo všech 25 z 25 zařízení. Debata o ústavní péči pro nejmenší děti je stále velmi živá. Odpůrci kojeneckých ústavů a zastánci profesionální pěstounské péče a větší práce s biologickou rodinou zdůrazňují význam kvalitních raných vztahů pro další vývoj osobnosti a zdravý vývoj mozku. Zásadní argument zastánců kojeneckých ústavů je, že tyto ústavy provádí komplexní diagnostiku dětí a poskytují komplexní zdravotní péči o děti, kterou nemůže nabídnout náhradní rodinná péče. Cílem analýzy bylo získat data o personálním zabezpečení dětských domovů pro děti do 3 let a jejich schopnosti poskytovat komplexní zdravotní péči o děti.

Celá analýza je pro vás k dispozici zde v tomto souboru: pdfAsociace Dítě a Rodina - Odbornost DC 2019.pdf616.90 KB

Společně se zveřejněním analýzy vydává Asociace i tiskovou zprávu, kterou naleznete v sekci tiskové zprávy.

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz