„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Přijetí organizace Centrum Alma, z.ú. mezi členské organizace Asociace

Členská základna Asociace Dítě a Rodina se opět rozšířila o 75. organizaci, kterou je Centrum Alma, z.ú. z Prahy a Středočeského kraje.

Organizace má dva základní směry své činnosti. Od roku 2009 se věnuje lidem ohroženým závislostním chováním. Zaměřuje se i na socioterapeutickou práci s rodinou a dalšími blízkými osobami. S ohledem na dlouhodobou tradici a zkušenosti pracovníků se služba Podpora pěstounských rodin specializuje na pěstounské rodiny, ve kterých se závislostní chování vyskytuje. Nejčastěji se jedná o pěstounské rodiny s dětmi, jejichž biologičtí rodiče nadužívali, nebo stále nadužívají návykové látky a je nutné s tímto tématem během doprovázení průběžně pracovat.

Za celý tým Asociace chceme naši novou členskou organizaci přivítat. Jsme moc rádi, že se organizace rozhodla připojit k naší základně a těšíme se na budoucí spolupráci.

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz
IČO: 04225350