„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Novinky

Asociace poskytla MPSV analýzu čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Asociace poskytla MPSV analýzu čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče, kterou vypracovala na základě dobré praxe doprovázejících organizací. Analýza má sloužit jako podklad pro zamýšlené navýšení příspěvku v rámci novely Zákona o sociálně právní ochraně dětí.

pdfDohody o výkonu PP - navýšení příspěvku.pdf233.56 KB

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz