„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Setkání Asociace Dítě a rodina s Veřejnou ochránkyní práv

Dne 26.7.2016  se zástupci Asociace Dítě a Rodina setkali s paní Mgr. Annou Šabatovou, Ph.D. a s jejími spolupracovníky. Paní ombudsmanka podpořila naší činnost, domluvili jsme se na výměně zkušeností a vzájemné podpoře aktivit směřujících ke zlepšení péče o ohrožené děti.
Děkujeme za milé přijetí.

více na: http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2016/ochrankyne-a-asociace-dite-a-rodina-usiluji-o-zlepseni-pece-o-ohrozene-deti/ 

schzka s ombudsmankou

Zasedání Výboru pro sociální politiku 23.6.2016

23.6.2016 proběhlo 43. zasedání Výboru pro sociální politiku

Hlavními body projednávání byly:

  • Problematika náhradní rodinné péče a SPOD.
  • Rušení ústavních zařízení pro děti do 7 let.
  • Dofinancování zařízení ZDVOPů, včetně tzv "Klokánků".

Za MPSV byla přítomna ředitelka OSPOD Mgr. Kateřina Šlesingerová a náměstkyně Ing. Iva Methautová, MBA.

Jelikož měly zástupkyně MPSV pověření pouze k projednávání prvního bodu, další dva body byly přesunuty na příští Výbor pro sociální politiku.

 

 

Setkání s Annou Šabatovou

Dne 26.7.2016 proběhne v Brně schůzka zástupců Asociace Dítě a Rodina s ombudsmankou Annou Šabatovou

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz