„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Kojenecké ústavy jsou podle Čechů až krajní řešení. Mohou děti stigmatizovat

U české veřejnosti převažuje názor, že kojenecké ústavy jsou potřebnou součástí péče o malé děti bez rodiny (85 %). Jen 8 % respondentů by umisťovalo opuštěné děti primárně tam – výrazně větší podporu mají náhradní formy rodinné péče. Tedy adopce a různé formy pěstounství. Průzkum Medianu ukázal postoj veřejnosti ke kojeneckým ústavům a více podrobností se můžete dozvědět na webových stránkách median.eu.

V Brně proběhne konference Radosti a strasti na cestě do samostatného života

Brněnský spolek Janus pořádá 22. května 2018 konferenci Radosti a strasti na cestě do samostatného života. Odborníci prodiskutují, jak připravit děti z náhradní rodinné péče na samostatný život. Hovořit se bude zejména o strategii přežití dětí z dětských domovů, o jejich přípravě na odchod z ústavu a o možnostech následné podpory. Konference proběhne za finanční podpory Nadace Sirius v rámci VI. grantového řízení na téma: Podpora mladistvých při vstupu do samostatného života a ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 

Kojenecké ústavy mají na dítě negativní vliv, tvrdí Češi

Většina Čechů se domnívá, že kojenecké ústavy mají na vývoj dítěte negativní vliv. Více než dvě třetiny lidí jsou pak přesvědčeny, že je možné opuštěné děti umisťovat do jiných zařízení s lepšími podmínkami. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Nadaci Sirius. U příležitosti Mezinárodního dne rodin ho zveřejnila Asociace Dítě a rodina.

Celý článek je dostupný na frekvence1.cz

Pravá chvíle na zrušení kojeneckých ústavů

V bývalých kojeneckých ústavech, nově zpravidla nazývaných dětská centra, je méně dětí do tří let než říkají státní statistiky. Zjistila to mezinárodní organizace Lumos, která si podle zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádala data od všech šestadvaceti kojeneckých ústavů v Česku.

Celý článek s podrobnostmi můžete vidět na stránce respekt.cz

Dítě v ústavu vyjde stát šestkrát dráž než pomoc rodině, ukázala analýza

Pobyt dítěte v ústavu přišel stát v roce 2016 v průměru na 44 570 korun měsíčně. Terénní práce s rodinou v tísni vyšla daňové poplatníky jen na necelých 7250 korun za měsíc. Pobyt v ústavu je tak asi šestkrát dražší než pomoc rodině s dítětem, která se dostala do nouze. Ukázala to nová analýza, kterou si nechalo udělat ministerstvo práce.

Celý článek si můžete přečíst na webových stránkách ceskatelevize.cz

Kojenecké ústavy zejí prázdnotou, stát posílá na dítě statisíce měsíčně

Rozdíly v přístupu krajů jsou patrné. Zatímco některé nechtějí či neumějí počty dětí v kojeneckých ústavech snížit, jinde to není problém. I když ale třetina krajů dává přednost pěstounské péči, kojenecké ústavy většinou neruší. V polovině z nich tak žije méně než 10 dětí. Funguje pak jednoduchá rovnice: dětí ubývá a náklady rostou. 

Celý článek je dostupný na webových stránkách Lidovky.cz

Aktuální informace o stavu kojeneckých ústavů vyplývají z průzkumu organizace Lumos: Lumos.pdf

Levnější pro stát, lepší pro děti. Přechodní pěstouni nahrazují kojenecké ústavy

Díky státní podpoře pěstounů dlouhodobě klesá počet dětí v domovech a kojeneckých ústavech. Stát posílením takzvané náhradní rodinné péče ušetří, podle odborníků je navíc pro děti klíčová. I přes legislativní zakotvení dětských domovů jako poslední možnosti však v ústavech zůstává tisícovka dětí do tří let.

„Přestože je v kojeneckých ústavech velmi dobře vzdělaný personál - a myslím si, že všichni v nich pracují s největším možným nasazením a láskou - není možné novorozenci, který to neurologicky a biologicky pro svůj vývoj potřebuje, zajistit jednu stálou pečující osobu,“ vysvětluje ředitelka organizace Lumos Petra Kačírková. „Zaměstnanci ústavů mají během své směny na starosti čtyři až šest dětí.“

Celý článek je dostupný na webových stránkách irozhlas.cz

Vyjádření vlády k odeslané výzvě k programovému prohlášení v oblasti péče o ohrožené děti

Ing. Andrej Babiš se vyjádřil k výzvě, kterou zaslala Asociace Dítě a Rodina vládě k jejímu programovému prohlášení v oblasti péče o ohrožené děti. Asociace Dítě a Rodina žádala o to, aby vláda včlenila svůj slib z volebního programu, že bude „pracovat na tom, aby u nás, jako v jedné z posledních zemí v EU, děti postupně vůbec nemusely být umisťovány do kojeneckých ústavů“.

Dopis od předsedy vlády České republiky jako reakci na tuto výzvu si můžete přečíst zde: Dopis.pdf

SOS Dětské vesničky: Omezme dobrovolné pobyty dětí v kojeneckých ústavech

Zhruba 80 % dětí, které se ocitnou v dětském domově pro děti do 3 let věku či kojeneckém ústavu, je tam umístěno se souhlasem rodičů na tzv. dobrovolný pobyt (v roce 2016 se to týkalo 1266 dětí).
Ocitne-li se matka, případně oba rodiče malých dětí v obtížné situaci, kterou nejsou schopni sami zvládnout, umístění do kojeneckého ústavu je pro ně v současné době velmi snadným řešením. Zákon nestanovuje žádnému subjektu povinnost poskytnout rodičům pomoc a poučit je o dalších možnostech zajištění péče o dítě, např. o pěstounské péči na přechodnou dobu.
 
Celý článek je dostupný na webové stránce PARLAMENTNILISTY.CZ

MPSV plánuje sjednocení péče o ohrožené děti pod jeden resort

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosazovat sjednocení péče o ohrožené a opuštěné děti pod jeden resort. Posílit chce opatrování v rodinách. Plánuje přesměrovat část financí z ústavních zařízení do prevence. Zákaz posílat děti do tří let do ústavů ale nechystá. Novinářům to řekla ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslava Němcová (ANO).

ČR za velký počet dětí v ústavech a roztříštěnost péče mezi resorty práce, školství a zdravotnictví kritizoval Výbor OSN pro práva dítěte i další organizace. Podle Asociace Dítě a Rodina je Česko jednou z posledních zemí v Evropě, kde je možné dávat do ústavu děti do tří let.

Celý článek je dostupný na ceskenoviny.cz a tyden.cz.

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz