„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Richterová (Piráti): Potřebujeme více sociálních pracovníků a větší podporu pěstounů

Na pátečním setkání s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou se probralo hned několik celospolečensky zásadních témat spadajících pod MPSV.

Nevyhnuly se ani problému nedostatku financí na transformaci péče o ohrožené děti. Toto téma je aktuální zejména v Pardubickém a Zlínském kraji, kde mají po dohodě všech zúčastněných resortů zpracované plány, jak pro děti systémově přínosné změny provést. Tyto změny se týkají zejména terénních a ambulantních služeb a komunitního charakteru zařízení. Pokud se opravdu podaří na tyto pilotní projekty nalézt alespoň část prostředků, mohou se stát inspirací dalším krajům. Potýkáme se totiž s nedostatkem pěstounů, zejména těch dlouhodobých, a s nebezpečím vyhoření lidí, kteří ve svých zařízeních transformaci připravovali a nyní hrozí, že jejich několikaletá práce přijde vniveč.

Celý článek naleznete na stránkách parlamentnilisty.cz

Reakce ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Roberta Plagy, Ph. D. na zaslaný otevřený dopis

Asociace Dítě a Rodina zaslala vládě České republiky otevřený dopis Žádost o legislativní změny, které zamezí umisťování nejmenších dětí do ústavní péče, v němž apeluje na nesplnění závazku předchozí vlády ve věci transformace systému péče o ohrožené děti.

Níže přikládáme vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Roberta Plagy, Ph. D. 

pdfVyjádření_Roberta_Plagy_k_otevřenému_dopisu.pdf836.87 KB

Zástupci Pardubického kraje se přijeli podělit do kraje Zlínského o své zkušenosti s transformací péče o ohrožené děti

ZLÍN – Transformace pobytových služeb pro ohrožené děti byla hlavním tématem setkání zástupců Zlínského kraje a Pardubického kraje, které se uskutečnilo ve Zlíně. Zlínský a Pardubický kraj jako vůbec první v republice před několika lety spustily pilotní projekty vedoucí k zavádění takových opatření, díky kterým nebude nutné zbytečně umisťovat ohrožené děti do ústavní péče.

„V transformaci péče o ohrožené děti v současnosti úspěšně pokračujeme. Naším cílem je, aby se co nejméně dětí dostávalo do péče pobytových či ústavních zařízení. Velmi významná je spolupráce s jednotlivými odbory sociálně-právní ochrany dětí i podpora sociálně aktivizačních služeb pro děti, které napomáhají tomu, aby dítě mohlo setrvat u rodičů nebo jiných blízkých osob. V případě odebrání dítěte primárně řešíme situaci náhradní rodinnou péčí. Kolegy z Pardubického kraje jsme k nám pozvali proto, abychom si mohli navzájem vyměnit své praktické zkušenosti a poznatky," uvedla Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku.

Celý článek je dostupný na webových stránkách www.kr-zlinsky.cz.

Kojenecké ústavy jsou podle Čechů až krajní řešení. Mohou děti stigmatizovat

U české veřejnosti převažuje názor, že kojenecké ústavy jsou potřebnou součástí péče o malé děti bez rodiny (85 %). Jen 8 % respondentů by umisťovalo opuštěné děti primárně tam – výrazně větší podporu mají náhradní formy rodinné péče. Tedy adopce a různé formy pěstounství. Průzkum Medianu ukázal postoj veřejnosti ke kojeneckým ústavům a více podrobností se můžete dozvědět na webových stránkách median.eu.

V Brně proběhne konference Radosti a strasti na cestě do samostatného života

Brněnský spolek Janus pořádá 22. května 2018 konferenci Radosti a strasti na cestě do samostatného života. Odborníci prodiskutují, jak připravit děti z náhradní rodinné péče na samostatný život. Hovořit se bude zejména o strategii přežití dětí z dětských domovů, o jejich přípravě na odchod z ústavu a o možnostech následné podpory. Konference proběhne za finanční podpory Nadace Sirius v rámci VI. grantového řízení na téma: Podpora mladistvých při vstupu do samostatného života a ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 

Kojenecké ústavy mají na dítě negativní vliv, tvrdí Češi

Většina Čechů se domnívá, že kojenecké ústavy mají na vývoj dítěte negativní vliv. Více než dvě třetiny lidí jsou pak přesvědčeny, že je možné opuštěné děti umisťovat do jiných zařízení s lepšími podmínkami. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Nadaci Sirius. U příležitosti Mezinárodního dne rodin ho zveřejnila Asociace Dítě a rodina.

Celý článek je dostupný na frekvence1.cz

Pravá chvíle na zrušení kojeneckých ústavů

V bývalých kojeneckých ústavech, nově zpravidla nazývaných dětská centra, je méně dětí do tří let než říkají státní statistiky. Zjistila to mezinárodní organizace Lumos, která si podle zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádala data od všech šestadvaceti kojeneckých ústavů v Česku.

Celý článek s podrobnostmi můžete vidět na stránce respekt.cz

Dítě v ústavu vyjde stát šestkrát dráž než pomoc rodině, ukázala analýza

Pobyt dítěte v ústavu přišel stát v roce 2016 v průměru na 44 570 korun měsíčně. Terénní práce s rodinou v tísni vyšla daňové poplatníky jen na necelých 7250 korun za měsíc. Pobyt v ústavu je tak asi šestkrát dražší než pomoc rodině s dítětem, která se dostala do nouze. Ukázala to nová analýza, kterou si nechalo udělat ministerstvo práce.

Celý článek si můžete přečíst na webových stránkách ceskatelevize.cz

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz