„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

V České republice chybí asi 2 a půl tisíce pěstounských rodin, pomoct má zvýšení odměn i osvěta

V Česku chybí pěstouni. Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí schází asi dva a půl tisíce pěstounských rodin. Organizace, které působí v oblasti péče o ohrožené děti tvrdí, že o práci pěstounů se málo ví. Osvětě by měl pomoci třeba i projekt Týden pěstounství.

Pěstounem se přitom může stát kdokoliv, kromě manželů to mohou být také nesezdané páry nebo jednotlivci. „Celý proces začíná na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, kde si je potřeba zajít na odbor sociálně právní ochrany dětí,“ popisuje Anna Krbcová, tajemnice Asociace Dítě a Rodina.

Celý článek naleznete na webových stránkách IROZHLAS.CZ

Zajištění prostředků na sociální služby je dobrou zprávou pro ohrožené děti, nestabilita může mít dalekosáhlé následky

Asociace Dítě a Rodina vítá dohodu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) o zajištění prostředků na sociální služby v krajích. Zároveň ale apeluje na systémové zajištění financování této dlouhodobě podfinancované oblasti. Omezení financí by vedlo k zásadnímu omezení preventivních služeb v oblasti sociální pomoci rodinám a dotklo by se i sociálně-právní ochrany dětí. Negativní důsledky takového rozhodnutí by byly dalekosáhlé. A to jak v oblasti podpory ohrožených dětí, tak kvůli riziku odchodu kvalifikovaných pracovníků.

pdfTisková zpráva - Financování sociální péče.pdf297.59 KB

Zapojení do vypracování alternativní zprávy k vládní zprávě o dodržování Úmluvy o právech dítěte

Asociace Dítě a Rodina se zapojila do vypracování alternativní zprávy k vládní zprávě o dodržování Úmluvy o právech dítěte v ČR za období 2011-2017. Zde najdete dílčí zprávu, kterou Asociace zaslala Alianci za dětská práva, která se ujala konsolidace dílčích zpráv různých organizací z České republiky. Zpráva je strukturována dle jednotlivých doporučení ženevského Výboru OSN pro práva dítěte, která Česká republika obdržela v roce 2011 jako reakci na předchozí zprávu za období 2000 – 2010. Informuje o pokroku, ke kterému došlo za období 2011-2017, shrnuje současný stav, upozorňuje na oblasti, kde stále nedochází k naplňování dětských práv a dává doporučení, která by vedla ke zlepšení celého systému. Uzávěrka zasílání alternativních zpráv na Výbor pro práva dítěte je stanovená na 1. července.

Alternativní_zpráva_-_úmluva_o_právech_dítěte.docx

 

Ne diagnosťákům. Vláda odmítla „dobrovolné“ pobyty dětí v ústavu

Návrat k možnosti takzvaných dobrovolných pobytů dětí v diagnostických ústavech vláda ve Sněmovně nepodpoří. K návrhu poslanců ze šesti klubů v čele s lidovci zaujala negativní stanovisko. Diagnostické ústavy podle legislativců slouží k jiným účelům a otázkou je i ústavnost takového návrhu. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na twitteru uvedla, že zavřít zlobivé dítě do „diagnosťáku“ je možná snadný, ale ne správný způsob řešení problému.

Celý článek si můžete přečíst na webových stránkách echo24.cz 

Přijetí organizace Rodeza, z.s. mezi členské organizace Asociace

Členská základna Asociace Dítě a Rodina se opět rozšířila o 74. organizaci, kterou je Rodeza, z.s. z Moravskoslezského kraje.

Organizace má pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Zaměřuje se na všechny členy náhradní rodiny. Těm poskytuje ucelený program, který je orientován na podporu a rozvoj dítěte, na pomoc a vzdělávání dospělých a na rodinu jako vztahovou a sociální síť. Jednoduše řečeno jde o poskytování emocionální, informační nebo materiální pomoci. Je samozřejmé, že pracuje i s původní rodinou.

Usiluje o to, aby opora přispěla k dobrým vztahům s lidmi, se kterými se dítě bezprostředně setkává ve své rodině, ve škole a v kruhu kamarádů – vrstevníků.

 

Za celý tým Asociace chceme našeho nového člena přivítat. Jsme poctěni, že se organizace rozhodla připojit k naší základně a těšíme se na budoucí spolupráci.

Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2018

Organizace Lumos sestavila společně s Platformou pro sociální bydlení dokument „Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2018“. Tato zpráva je prvním dokumentem za uplynulých 30 let, který nabízí detailní data o stavu závažné bytové nouze v České republice v této šíři a přesnosti. Zpráva je výsledkem šesti měsíců intenzivního sběru a analyzování dat z dávkových systémů, dat získaných od desítek obcí na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, údajů o tisících klientů největších poskytovatelů sociálních služeb v ČR (Armáda spásy, Naděje, Slezská diakonie, Člověk v tísni) a dat ze sčítání domácností bez domova v Brně a Liberci. V závažné bytové nouzi se nachází 83 tisíc osob žijících v 54 tisících domácnostech. 

Zpráva je k dispozici na webových stránkách socialnibydleni.org a přikládáme dokument i na webové stránky Asociace. Zpráva-o-vyloučení-z-bydlení-za-rok-2018.pdf

Kulatý stůl „Děti patří do rodin a ne do ústavů“

Dne 19.3. 2019 se konal na půdě poslanecké sněmovny pod záštitou petičního výboru kulatý stůl „Děti patří do rodin, ne do ústavů“, který byl iniciován stejnojmennou peticí, kterou uspořádala Asociace Dítě a Rodina v loňském roce. Petice žádala o přijetí legislativních změn, které by zamezily umisťování nejmenších dětí do ústavní péče. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci Asociace Dítě a Rodina, náměstci ministerstva zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí, poslanci sociálního výboru, přední čeští psychologové a další hosté.  Asociace upozornila, že ústavní péče v raném věku poškozuje zdravý vývoj dítěte, je ve většině případů neopodstatněná a navíc nákladná. Asociace zdůraznila nutnost včasné a účinné pomoci biologické rodině, tak aby děti nemuseli být z rodin odebírány. Je ovšem potřeba najít určitou míru a nesanovat nesanovatelné. Velkým tématem byla i transformace stávajících dětských center a vznik malých pobytových služeb rodinného typu. Od zástupkyně MPSV zaznělo, že pokud Dětská centra poskytují sociální služby, je potřeba, aby je měla registrované a poskytovaly je v souladu se standardy pro sociální služby, stejně tak zdravotní služby musí být poskytovány v režimu zdravotních služeb a hrazeny z úhradové vyhlášky, čemuž tak dnes není.  Dále se diskutovala pěstounská péče a osvojení. Asociace na závěr vyzvala přítomné, aby místo předkládání argumentů, proč situaci nelze změnit, hledali způsoby, jak ji změnit lze, inspirovali se dobrou praxí a zasadili se o přijetí systémových změn, které by zlepšily situaci ohrožených dětí v České republice.

Text petice naleznete na www.petice-kojeneckyustav.cz.

Asociace děkuje všem petentům a dalším zúčastněným za podporu!

Umisťování kojenců do ústavů je v polovině Česka minulost. Mezi kraji jsou však velké rozdíly, problémy má hlavně Ústecko

Bez přičinění vlády či parlamentu meziročně ubyla v kojeneckých ústavech téměř čtvrtina dětí. Ještě na začátku loňského roku měly ústavy pro nejmenší 441 obyvatel, letos v lednu šlo o 335 dětí. Stojí za tím hlavně fakt, že v Česku přibývá pěstounů na přechodnou dobu.

Mezi kraji jsou ale velké rozdíly. "Umísťování kojenců do ústavní péče se stalo minulostí v polovině Česka," uvádí Lumos ve své zprávě. Naopak v Ústeckém kraji žije v ústavech bezmála 100 dětí.

Článek je dostupný v Hospodářských novinách.

Kulatý stůl "Děti patří do rodin, ne do ústavů"

Asociace Dítě a Rodina dnes obdržela pozvánku na kulatý stůl "Děti patří do rodin, ne do ústavů" konaný pod záštitou petičního výboru dne 19.3.2019 od 15:00 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V souvislosti s peticí požadující přijetí legislativních změn, které zamezí umisťování nejmenších dětí do ústavní péče, proběhne v Poslanecké sněmovně výměna názorů k této problematice za účasti zástupců resortu zdravotnictví, školství a práce a sociálních věcí. 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz