„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Archiv novinek

V Česku chybí pěstouni. Pomoci má osvěta i zvýšení odměn

Zvýšení odměn přechodných pěstounů, zavedení příspěvku pro mladé, kteří ještě studují a opouštějí dětské domovy či pěstounské rodiny, ale i úprava příbuzenské pěstounské péče. Tak vypadají změny, které chystá Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v rámci změn novely o sociálněprávní ochraně dětí. Předlohu by měl resort podle legislativního plánu předložit vládě už v září, platná by pak měla být od půlky příštího roku.

„Chybí nám pěstouni především pro děti se zdravotním hendikepem a pro vícečetné sourozenecké skupiny. Ministerstvo práce a sociálních věcí také momentálně pořádá různé workshopy a náborové kampaně, takzvané týdny pěstounství, a ty probíhají v Praze a Středočeském kraji. Mělo by to pomoci lidem, kteří jsou laiky v této problematice a chtěli by se stát pěstouny,“ uvedla Barbara Hanousek Eckhardová, vedoucí tiskového oddělení MPSV.

Staňte se pěstounem

Celkem je v náhradní péči až dvacet tisíc dětí. Jedenáct tisíc využívá dlouhodobé pěstounské péče a přes osm tisíc dětí je v ústavech. Pomoci ohroženým dětem přitom není složité. Pěstounem se může stát téměř kdokoliv, a to jak manželé, tak například i jednotlivci nebo nesezdané páry.

„Jako první je potřeba, aby zájemce o pěstounskou péči zašel na sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností v místě svého trvalého bydliště (v případě manželů v místě trvalého bydliště jednoho z nich). Ideálně tam, kde se rodina fakticky zdržuje. Sociální pracovnice, která má náhradní rodinnou péči na starost, se zájemcem provede rozhovor, který je zaměřen na důvody, motivaci jeho rozhodnutí, druh náhradní rodinné péče, představy o dítěti - jakého by mělo být věku, pohlaví, zda je schopen přijmout dítě se zdravotními obtížemi, jiného etnika apod. Dále vydá zájemci příslušný formulář žádosti a provede ho dalším postupem. Zájemce bude muset dodat různé podklady a vyplnit několik dotazníků. Poté zájemce navštíví sociální pracovnice doma za účelem sociálního šetření a vypracování posudku. Jakmile bude mít potřebnou dokumentaci pohromadě, postoupí ji k odbornému posouzení a dalšímu řízení na příslušný krajský úřad či Magistrát hl. m. Prahy. Následovat bude pozvánka na psychologické testy. Po absolvování psychotestů musí ještě zájemce projít přípravnými kurzy. Po úspěšném absolvování je zájemce zařazen do evidence,“ popisuje Anna Krbcová, tajemnice Asociace Dítě a Rodina.

Celý článek je dostupný na iprima.cz

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz