„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Archiv novinek

Zapojení do vypracování alternativní zprávy k vládní zprávě o dodržování Úmluvy o právech dítěte

Asociace Dítě a Rodina se zapojila do vypracování alternativní zprávy k vládní zprávě o dodržování Úmluvy o právech dítěte v ČR za období 2011-2017. Zde najdete dílčí zprávu, kterou Asociace zaslala Alianci za dětská práva, která se ujala konsolidace dílčích zpráv různých organizací z České republiky. Zpráva je strukturována dle jednotlivých doporučení ženevského Výboru OSN pro práva dítěte, která Česká republika obdržela v roce 2011 jako reakci na předchozí zprávu za období 2000 – 2010. Informuje o pokroku, ke kterému došlo za období 2011-2017, shrnuje současný stav, upozorňuje na oblasti, kde stále nedochází k naplňování dětských práv a dává doporučení, která by vedla ke zlepšení celého systému. Uzávěrka zasílání alternativních zpráv na Výbor pro práva dítěte je stanovená na 1. července.

Alternativní_zpráva_-_úmluva_o_právech_dítěte.docx

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz