„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Archiv novinek

Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2018

Organizace Lumos sestavila společně s Platformou pro sociální bydlení dokument „Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2018“. Tato zpráva je prvním dokumentem za uplynulých 30 let, který nabízí detailní data o stavu závažné bytové nouze v České republice v této šíři a přesnosti. Zpráva je výsledkem šesti měsíců intenzivního sběru a analyzování dat z dávkových systémů, dat získaných od desítek obcí na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, údajů o tisících klientů největších poskytovatelů sociálních služeb v ČR (Armáda spásy, Naděje, Slezská diakonie, Člověk v tísni) a dat ze sčítání domácností bez domova v Brně a Liberci. V závažné bytové nouzi se nachází 83 tisíc osob žijících v 54 tisících domácnostech. 

Zpráva je k dispozici na webových stránkách socialnibydleni.org a přikládáme dokument i na webové stránky Asociace. Zpráva-o-vyloučení-z-bydlení-za-rok-2018.pdf

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz