„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Archiv novinek

Kulatý stůl „Děti patří do rodin a ne do ústavů“

Dne 19.3. 2019 se konal na půdě poslanecké sněmovny pod záštitou petičního výboru kulatý stůl „Děti patří do rodin, ne do ústavů“, který byl iniciován stejnojmennou peticí, kterou uspořádala Asociace Dítě a Rodina v loňském roce. Petice žádala o přijetí legislativních změn, které by zamezily umisťování nejmenších dětí do ústavní péče. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci Asociace Dítě a Rodina, náměstci ministerstva zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí, poslanci sociálního výboru, přední čeští psychologové a další hosté.  Asociace upozornila, že ústavní péče v raném věku poškozuje zdravý vývoj dítěte, je ve většině případů neopodstatněná a navíc nákladná. Asociace zdůraznila nutnost včasné a účinné pomoci biologické rodině, tak aby děti nemuseli být z rodin odebírány. Je ovšem potřeba najít určitou míru a nesanovat nesanovatelné. Velkým tématem byla i transformace stávajících dětských center a vznik malých pobytových služeb rodinného typu. Od zástupkyně MPSV zaznělo, že pokud Dětská centra poskytují sociální služby, je potřeba, aby je měla registrované a poskytovaly je v souladu se standardy pro sociální služby, stejně tak zdravotní služby musí být poskytovány v režimu zdravotních služeb a hrazeny z úhradové vyhlášky, čemuž tak dnes není.  Dále se diskutovala pěstounská péče a osvojení. Asociace na závěr vyzvala přítomné, aby místo předkládání argumentů, proč situaci nelze změnit, hledali způsoby, jak ji změnit lze, inspirovali se dobrou praxí a zasadili se o přijetí systémových změn, které by zlepšily situaci ohrožených dětí v České republice.

Text petice naleznete na www.petice-kojeneckyustav.cz.

Asociace děkuje všem petentům a dalším zúčastněným za podporu!

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz