„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Archiv novinek

Zástupci Pardubického kraje se přijeli podělit do kraje Zlínského o své zkušenosti s transformací péče o ohrožené děti

ZLÍN – Transformace pobytových služeb pro ohrožené děti byla hlavním tématem setkání zástupců Zlínského kraje a Pardubického kraje, které se uskutečnilo ve Zlíně. Zlínský a Pardubický kraj jako vůbec první v republice před několika lety spustily pilotní projekty vedoucí k zavádění takových opatření, díky kterým nebude nutné zbytečně umisťovat ohrožené děti do ústavní péče.

„V transformaci péče o ohrožené děti v současnosti úspěšně pokračujeme. Naším cílem je, aby se co nejméně dětí dostávalo do péče pobytových či ústavních zařízení. Velmi významná je spolupráce s jednotlivými odbory sociálně-právní ochrany dětí i podpora sociálně aktivizačních služeb pro děti, které napomáhají tomu, aby dítě mohlo setrvat u rodičů nebo jiných blízkých osob. V případě odebrání dítěte primárně řešíme situaci náhradní rodinnou péčí. Kolegy z Pardubického kraje jsme k nám pozvali proto, abychom si mohli navzájem vyměnit své praktické zkušenosti a poznatky," uvedla Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku.

Celý článek je dostupný na webových stránkách www.kr-zlinsky.cz.

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz