„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Stanoviska

Asociace Dítě a Rodina zásadně nesouhlasí s časovým rámcem dohody ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) o společném postupu v oblasti péče o ohrožené děti z 5. června letošního roku. Zásadní problém představuje návrh realizace až od roku 2023. „Vítáme, že konečně došlo k dohodě mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem zdravotnictví na společném postupu v oblasti péče o ohrožené děti, jako je tomu ve vyspělých evropských zemích,“ říká PhDr. Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a Rodina. „Nicméně nevidíme jediný důvod, proč takto důležitý krok znovu odkládat až na rok 2023. Záměr změnit současnou nevyhovující situaci deklarují vlády již od roku 2012 a realizace se stále odkládá.“

docxStanovisko - Transformace KÚ 2023.docx206.42 KB

Asociace Dítě a Rodina vítá dohodu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) o zajištění prostředků na sociální služby v krajích. Zároveň ale apeluje na systémové zajištění financování této dlouhodobě podfinancované oblasti. Omezení financí by vedlo k zásadnímu omezení preventivních služeb v oblasti sociální pomoci rodinám a dotklo by se i sociálně-právní ochrany dětí. Negativní důsledky takového rozhodnutí by byly dalekosáhlé. A to jak v oblasti podpory ohrožených dětí, tak kvůli riziku odchodu kvalifikovaných pracovníků.

pdfTiskova_zprava_Financovani_socialni_pece.pdf297.59 KB

Asociace Dítě a Rodina zásadně nesouhlasí se stanovisky paní poslankyně, Mgr. Jany Pastuchové, která zveřejnila na svém blogu iDnes.cz názor, že „problémy s přechodnými pěstouny by mohli vyřešit profesionální rodiče“. Asociace za tímto účelem zaslala Výboru pro sociální politiku PS PČR otevřený dopis, ve kterém se proti tomuto návrhu ohrazuje. Znění dopisu naleznete v dokumentu níže.

 docxOtevreny_dopis_Zasadni_nesouhlas_se_stanovisky_Pastuchove.docx207.38 KB

Asociace Dítě a Rodina se ostře ohrazuje proti záměru sloučit specializované odbory na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pod jeden odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí se má dostat zcela rozdílná agenda dosavadních odborů ochrany práv dětí, rodinné politiky a politiky stárnutí. Již dnes je situace v činnosti odboru ochrany práv dětí nedostatečná, snížením stavů a sloučením pod oblast rodinné politiky se situace ohrožených dětí ještě zhorší. V otevřeném dopisu Asociace žádá o přehodnocení transformace sekcí na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

 pdfOtevreny_dopis_Vlade_CR_-_ruseni_odboru_MPSV.pdf70.12 KB

Asociace Dítě a Rodina zaslala vládě České republiky otevřený dopis Žádost o legislativní změny, které zamezí umisťování nejmenších dětí do ústavní péče, v němž apeluje na nesplnění závazku předchozí vlády ve věci transformace systému péče o ohrožené děti. 

pdfOtevreny_dopis_vlade_petice.pdf246.26 KB

Asociace Dítě a Rodina zaslala vládě České republiky výzvu k jejímu programovému prohlášení v oblasti péče o ohrožené děti. Asociace vyzývá vládu, aby do svého programového prohlášení včlenila svůj slib z volebního programu, že bude „pracovat na tom, aby u nás, jako v jedné z posledních zemí v EU, děti postupně vůbec nemusely být umisťovány do kojeneckých ústavů“.

pdfDAR_otevreny_dopis_k_programovemu_prohlaseni_vlady.pdf499.60 KB

pdfVyjádření_Andreje_Babiše_2018.pdf638.13 KB

 

Stanovisko Asociace Dítě a Rodina proti přijetí zákona předkládaného poslankyní Helenou Válkovou a dalších poslankyň, který se mění některé zákony v souvislosti s problematikou umisťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení.

Stanovisko Asociace Dítě a Rodina k sněmovnímu tisku číslo 977 - posl. Válková.pdf

 

Asociace Dítě a Rodina se připojuje k výzvě formulované v otevřeném dopisu vládě ČR, ve které je požadováno splnění závazku sjednocení systému péče o ohrožené děti tak, jak bylo vládě ČR uloženo v roce 2012 dokumentem Národní strategie ochrany práv dětí.

pdfOtevřený dopis (ke stažení)443.86 KB

pdfTisková zpráva Asociace Dítě a Rodina (ke stažení)472.9 KB

pdfVyjadreni_chrastava_9.6.2016.pdf81.6 KB

 

Dne 29.6.2016 Asociace Dítě a Rodina poslala vyjádření do ČTK vyjádření k článku
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vyzkum-docasne-umistovani-k-pestounum-detem-skodi/1366523 

pdfVyjadreni_Asociace-_-pruzkum-o-PPP.pdf75.06 KB

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz