„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Aktivity

9.11.2018

Zveřejnění výsledků exkluzivního průzkumu veřejného mínění, který je zaměřen na postoje české veřejnosti k pěstounské péči. Výzkum zadala Nadace Sirius, jeden z členů Asociace Dítě a Rodina. V souvislosti se zveřejněním výsledků průzkumu vydala Asociace i tiskovou zprávu na toto téma.

18.9.2018

Vydání tiskové zprávy Petice míří do Poslanecké sněmovny: péče o ohrožené děti vyžaduje okamžité změny. Asociace Dítě a Rodina apeluje na poslance: legislativní změny k transformaci systému péče o ohrožené děti čekají na schválení od roku 2012. Hlavní požadavky: uzákonit věkovou hranici pro umisťování dětí do ústavů a sloučit problematiku péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo. Asociace kvůli tomu spustila na adrese www.petice-kojeneckyustav.cz petici, která během rekordně krátké doby tří měsíců dosáhla svého cíle: podpisu 15 000 hlasů. 

2.7.2018

Vydání tiskové zprávy Otevřený dopis vládě: 15 000 lidí podpořilo snahu odborníků zrušit kojenecké ústavy v ČR. Asociace Dítě a Rodina apeluje na novou vládu otevřeným dopisem: legislativní změny k transformaci systému péče o ohrožené děti čekají na schválení od roku 2012. Asociace spustila na adrese www.petice-kojeneckyustav.cz petici, která během rekordně krátké doby tří měsíců dosáhla svého cíle: podpisu 15 000 hlasů. Hlavní apel na vládu: uzákonit věkovou hranici pro umisťování dětí do ústavů a sloučit problematiku péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo.

14.5.2018

Vydání tiskové zprávy Exkluzivní průzkum Medianu: 87 % lidí v ČR se domnívá, že kojenecké ústavy mají negativní vliv na vývoj dítěte. Při příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne rodin, vyhlášeného Valným shromážděním OSN v roce 1993, zveřejňuje Asociace Dítě a rodina výsledky exkluzivního průzkumu veřejného mínění, který zadala Nadace Sirius u společnosti Median. Podle průzkumu se 87 % lidí v České republice domnívá, že kojenecké ústavy mají negativní vliv na vývoj dítěte.

25.4.2018

Vydání tiskové zprávy Petice proti umisťování nejmenších dětí do ústavů slaví úspěch: hranice 10 000 hlasů překonána! Petice proti umisťování nejmenších dětí do ústavní péče vyvolala mimořádný zájem veřejnosti. Počet podpisů překonal po pěti týdnech hranici 10 000. Petici spustila v březnu Asociace Dítě a rodina, která se dlouhodobě věnuje ochraně ohrožených dětí a sdružuje desítky předních českých společností působících v této oblasti včetně české pobočky mezinárodní organizace Lumos.

19.3.2018

Návštěva Meziresortní skupiny, na které se probírala zejména národní strategie, financování ZDVOP, sjednocení systému a také zabezpečení dětí, které odcházejí z náhradní péče.

16.3.2018

Spuštěna kampaň za omezení ústavní péče – cílem je získat 15 000 podpisů petice pro podporu lobbistických aktivit Asociace Dítě a Rodina. Petice je dostupná na webových stránkách www.petice-kojeneckyustav.cz

8.1.2018

Asociace Dítě a Rodina zaslala vládě České republiky výzvu k jejímu programovému prohlášení v oblasti péče o ohrožené děti. Asociace vyzývá vládu, aby do svého programového prohlášení včlenila svůj slib z volebního programu, že bude „pracovat na tom, aby u nás, jako v jedné z posledních zemí v EU, děti postupně vůbec nemusely být umisťovány do kojeneckých ústavů“.

Celé znění výzvy je dostupné pdfzde499.60 KB.

8.3.2017

Asociace Dítě a Rodina rozeslala poslancům z Výboru pro sociální politiku dopis k pozmněňovacímu návrhu J. Chalánkové k Novele o státní sociální podpoře.
Plné znění dopisu naleznete zdepdfDopis_Poslancum_CR_navrh_Chalankova.pdf481.67 KB

 

7.1.2017

Asociace Dítě a Rodina, z.s. finančně podpořila výzkum sociálního bydlení pro Platformu pro sociální bydlení , který uskutečnil Median s.r.o.

více na: www.mitsvujdomov.cz/verejne-mineni

více na: http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/2017/01/Socialni_bydleni.pdf

 

Leden 

2017

8.12.2016

Probíhala druhá debata ve spolupráci s Mimo domov, o.s. v rámci série unikátních debat s názvem "Co se mnou bude, když nefunguje rodina". Díky předešlé debatě, která se nesla ve snaze definovat "Ohrožené dítě" se mohlo navázat k problematice náhradní rodinné péče a péče ústavní.

Debaty se jako hlavní hosté účastnili:

-          Mgr. Josef Smrž - metodik sociálně-právní ochrany dětí, lektor, psycholog a krizový intervent

-          Kateřina Süsserová - ředitelka DD Potštejn

-          Petra Kačírková - LUMOS ČR, členka Výboru pro práva dítěte

-          a mnoho dalších zajímavých hostů

-          A další zajímaví hosté, kteří se do debaty zapojovali z publika.Celou debatu vedla po moderátorské stránce redaktorka DVTV Daniela DrtinováVýstup debaty byla důležitost citlivého a profesionálního přístupu sociálních pracovníků při odebírání dítěte.


7.12.2016

Vydala Asociace Dítě a Rodina tiskovou zprávu na podporu Petice za omezení ústavní péče pro nejmenší děti.

více na: http://ditearodina.cz/aktivity/novinky/205-asociace-dite-a-rodina-podporuje-petici-za-omezeni-ustavni-pece-pro-nejmensi-deti

více o e-petici: http://e-petice.cz/petitions/petice-za-omezeni-ustavni-pece-pro-nejmensi-deti.html

2.12.2016

Spolupráce u natáčení dokumentu „V nejlepším zájmu dítěte“ v České televizi v pořadu Český žurnál dokumentaristky Lindy Kalistové Jablonské, který mapuje ústavní péči versus náhradní rodinou pro nejmenší děti.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10408111009-cesky-zurnal/215562262600004-v-nejlepsim-zajmu-ditete/

Prosinec

22.11.2016

Vydala Asociace Dítě a Rodina tiskovou zprávu na podporu podnětu Rady vlády ČR ke sjednocení systému péče o ohrožené děti.

http://ditearodina.cz/images/tiskove-zpravy/Tiskova-zprava-podnet-rady-vlady-22112016.pdf

15.11.2016

Členství - Náhradním rodinám, o.p.s.
http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/200-nahradnim-rodinam-o-p-s

11.11.2016

Barbora Křižanová jako zástupce Asociace Dítě a Rodina vystupovala na „Semináři o náhradní rodinné péči“, kterou pořádal Most ke vzdělání - BRIDGE TO EDUCATION, z.s., kde představovala cíle a aktivity Asociace Dítě a Rodina a zároveň představovala statistiku o navrácení dětí z PPPD do ústavních zařízení.

Členství - Amina; Sdružení pěstounů Polárka
http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/192-amina-o-p-s

http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/201-sdruzeni-pestounu-polarka-z-s

8.11.2016

Asociace Dítě a Rodina zveřejnila mapu NRP, která mapuje služby náhradní rodinné péče NRP a služby ve vztahu k NRP.

více na: http://ditearodina.cz/mapa

Listopad

21.10.2016

Členství - DIAMANT, Podporujeme náhradní rodiny srdcem
http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/196-diamant-podporujeme-rodiny-srdcem-z-s

17.10.2016

Členství - STŘEP České centrum pro sanaci rodiny
http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/206-strep-ceske-centrum-pro-sanaci-rodiny

13.10.2016

Asociace Dítě a Rodina v partnerství s naším členem, občanskou společností Mimo domov pořádali pilotní díl ze série unikátních debat na půdě Filosofické fakulty Karlovy University, jehož tématem bylo „Ohrožené dítě“.

pozvánka https://www.youtube.com/watch?v=0vx6qPXBewg&feature=youtu.be

Debaty se jako hlavní hosté účastnili:

-          Mgr. Adam Křístek – právník, člen Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva, nyní působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

-          PhDr. Lenka Svobodová – psycholožka, lektorka akreditovaných programů

-          Mgr. Marta Konvičková - vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) na Úřadu městské části Praha 2

-          Věra Bechyňová, DiS. – ředitelka z.ú. Střep-České centrum pro sanaci rodiny

-          PhDr. Božena Lányová - do srpna 2016 ředitelka Dětského diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče Liberec

A další zajímaví hosté, kteří se do debaty zapojovali z publika.

Celou debatu vedla po moderátorské stránce redaktorka DVTV Daniela Drtinová

Výstup debaty byla důležitost citlivého a profesionálního přístupu sociálních pracovníků při odebírání dítěte.

Říjen

21-22.9.2016

Poradenské centrum Triáda Brno pořádalo XVI. celostátní seminář AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ na téma „Vztahy a vazby dítěte v náhradní rodinné péči a v ústavní výchově“, kde naše tajemnice Mgr. Svatava Poulson a ředitelka mezinárodní organizace hájící práva děti Lumos Foundation ČR, Mgr. Petra Kačírková představovaly Asociaci Dítě a Rodina, její cíle a postoje. 

16.9.2016

Asociace Dítě a Rodina vydala infografiku „Dětské domovy pro děti do 3let“, kde je zmapovaný počet přijatých dětí do dětských domovů pro děti do 3let věku od roku 2000 do roku 2015. Infografika apeluje na skutečnost „Dítěti je nejlépe v rodině!“

15.9.2016

Asociace Dítě a Rodina vydala infografiku „Dětské domovy“, kde jsou zmapovány počty dětí od roku 2001 do roku 2015. Infografika apeluje na skutečnost „Dítěti je nejlépe v rodině!“

12.9.2016

Členství - Farní Charita Dvůr Králové n. Labem (Centrum Klubko)

http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/197-farni-charita-dvur-kralove-n-labem-centrum-klubko

1.9.2016

Asociace Dítě a Rodina díky spolupráci s dobrovolníky nestátní neziskové organizace Člověk v tísni komplexně zmapovali situaci ústavní péče v České republice, konkrétně:

- Mapa Dětských domovů ČR

- Mapa Dětských domovů do 3let věku v ČR

- Mapa Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v ČR

Mapy naleznete na: http://ditearodina.cz/mapa

Září

 18.8.2016

Členství - DIAKONIE ČCE - Středisko sociální pomoci, Most
http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/195-diakonie-cce-stredisko-socialni-pomoci-v-moste

1.8.2016

50. členů Asociace Dítě a Rodina

Srpen

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz

O asociaci

Asociace Dítě a Rodina je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci a nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.