„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“
(Preambule Úmluvy o právech dítěte)

Aktivity

19.11.2019

Vydání tiskové zprávy Největší mýty o pěstounské péči.

15.10.2019

Zveřejnění výsledků analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let.
Vydání tiskové zprávy „Dětské domovy pro děti do 3 let nesplňují zákonné požadavky na minimální personální zabezpečení“ 

30.8.2019

Zveřejnění výsledků obsáhlé analýzy o pěstounských rodinách a dětech v pěstounské péči v České republice. Analýza vznikla na základě vlastního průzkumu mezi organizacemi Asociace, které pěstounské rodiny doprovázejí a poskytují jim nezbytné zázemí. Celkem se podařilo anonymně získat údaje o 1004 pěstounech v 11 krajích, v jejichž péči bylo 1463 dětí. Podíly jednotlivých typů pěstounské péče, tedy příbuzenská, dlouhodobá a na přechodnou dobu, odpovídaly celostátnímu průměru.

Asociace vydala na toto téma i tiskovou zprávu. kterou naleznete v sekci tiskové zprávy.

19.7.2019

Asociace poskytla MPSV analýzu čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče, kterou vypracovala na základě dobré praxe doprovázejících organizací. Analýza má sloužit jako podklad pro zamýšlené navýšení příspěvku v rámci novely Zákona o sociálně právní ochraně dětí.

30.6.2019

Aliance za dětská práva odeslala ženevskému Výboru OSN pro práva dítěte alternativní zprávu nestátních organizací k páté a šesté periodické zprávě České republiky o plnění Úmluvy o právech dítěte, na které se Asociace podílela.

26.6.2019

Asociace se připojila k otevřenému dopisu „Vyzýváme Janu Maláčovou ke stažení návrhu revize dávek na bydlení“ Platformy Sociálního bydlení.

20.6.2019

Asociace poskytla MPSV analýzu čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče, kterou vypracovala na základě dobré praxe doprovázejících organizací. Analýza má sloužit jako podklad pro zamýšlené navýšení příspěvku v rámci novely Zákona o sociálně právní ochraně dětí.

10.6.2019

Vydání tiskové zprávy Zajištění prostředků na sociální služby je dobrou zprávou pro ohrožené děti, nestabilita může mít dalekosáhlé následky. Asociace Dítě a Rodina vítá dohodu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) o zajištění prostředků na sociální služby v krajích. Zároveň ale apeluje na systémové zajištění financování této dlouhodobě podfinancované oblasti. Omezení financí by vedlo k zásadnímu omezení preventivních služeb v oblasti sociální pomoci rodinám a dotklo by se i sociálně-právní ochrany dětí.

3.6.2019

Zapojení do vypracování alternativní zprávy k vládní zprávě o dodržování Úmluvy o právech dítěte v ČR za období 2011-2017. Asociace zaslala dílčí zprávu Alianci za dětská práva, která se ujala konsolidace dílčích zpráv různých organizací z České republiky. Zpráva je strukturována dle jednotlivých doporučení ženevského Výboru OSN pro práva dítěte, která Česká republika obdržela v roce 2011 jako reakci na předchozí zprávu za období 2000 – 2010. Informuje o pokroku, ke kterému došlo za období 2011-2017, shrnuje současný stav, upozorňuje na oblasti, kde stále nedochází k naplňování dětských práv a dává doporučení, která by vedla ke zlepšení celého systému. Uzávěrka zasílání alternativních zpráv na Výbor pro práva dítěte je stanovená na 1. července.

19.3.2019

Dne 19.3. 2019 se konal na půdě poslanecké sněmovny pod záštitou petičního výboru kulatý stůl „Děti patří do rodin, ne do ústavů“, který byl iniciován stejnojmennou peticí, kterou uspořádala Asociace Dítě a Rodina v loňském roce. Petice žádala o přijetí legislativních změn, které by zamezily umisťování nejmenších dětí do ústavní péče. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci Asociace Dítě a Rodina, náměstci ministerstva zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí, poslanci sociálního výboru, přední čeští psychologové a další hosté.

6.2.2019

Vydání tiskové zprávy Zásadní nesouhlas se stanovisky poslankyně Mgr. Jany Pastuchové, členky Výboru pro sociální politiku ve věci pěstounské péče. Asociace Dítě a Rodina zásadně nesouhlasí se stanovisky paní poslankyně, Mgr. Jany Pastuchové, která zveřejnila minulý týden na blogu iDnes.cz názor, že „problémy s přechodnými pěstouny by mohli vyřešit profesionální rodiče“.

15.11.2018

Vydání tiskové zprávy Asociace Dítě a Rodina se ostře ohrazuje proti záměru sloučit odbory na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Asociace Dítě a Rodina se ostře ohrazuje proti záměru sloučit specializované odbory na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pod jeden odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí se má dostat zcela rozdílná agenda dosavadních odborů ochrany práv dětí, rodinné politiky a politiky stárnutí. Již dnes je situace v činnosti odboru ochrany práv dětí nedostatečná, snížením stavů a sloučením pod oblast rodinné politiky se situace ohrožených dětí ještě zhorší.

9.11.2018

Zveřejnění výsledků exkluzivního průzkumu veřejného mínění, který je zaměřen na postoje české veřejnosti k pěstounské péči. Výzkum zadala Nadace Sirius, jeden z členů Asociace Dítě a Rodina. V souvislosti se zveřejněním výsledků průzkumu vydala Asociace i tiskovou zprávu na toto téma.

18.9.2018

Vydání tiskové zprávy Petice míří do Poslanecké sněmovny: péče o ohrožené děti vyžaduje okamžité změny. Asociace Dítě a Rodina apeluje na poslance: legislativní změny k transformaci systému péče o ohrožené děti čekají na schválení od roku 2012. Hlavní požadavky: uzákonit věkovou hranici pro umisťování dětí do ústavů a sloučit problematiku péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo. Asociace kvůli tomu spustila na adrese www.petice-kojeneckyustav.cz petici, která během rekordně krátké doby tří měsíců dosáhla svého cíle: podpisu 15 000 hlasů. 

2.7.2018

Vydání tiskové zprávy Otevřený dopis vládě: 15 000 lidí podpořilo snahu odborníků zrušit kojenecké ústavy v ČR. Asociace Dítě a Rodina apeluje na novou vládu otevřeným dopisem: legislativní změny k transformaci systému péče o ohrožené děti čekají na schválení od roku 2012. Asociace spustila na adrese www.petice-kojeneckyustav.cz petici, která během rekordně krátké doby tří měsíců dosáhla svého cíle: podpisu 15 000 hlasů. Hlavní apel na vládu: uzákonit věkovou hranici pro umisťování dětí do ústavů a sloučit problematiku péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo.

14.5.2018

Vydání tiskové zprávy Exkluzivní průzkum Medianu: 87 % lidí v ČR se domnívá, že kojenecké ústavy mají negativní vliv na vývoj dítěte. Při příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne rodin, vyhlášeného Valným shromážděním OSN v roce 1993, zveřejňuje Asociace Dítě a rodina výsledky exkluzivního průzkumu veřejného mínění, který zadala Nadace Sirius u společnosti Median. Podle průzkumu se 87 % lidí v České republice domnívá, že kojenecké ústavy mají negativní vliv na vývoj dítěte.

25.4.2018

Vydání tiskové zprávy Petice proti umisťování nejmenších dětí do ústavů slaví úspěch: hranice 10 000 hlasů překonána! Petice proti umisťování nejmenších dětí do ústavní péče vyvolala mimořádný zájem veřejnosti. Počet podpisů překonal po pěti týdnech hranici 10 000. Petici spustila v březnu Asociace Dítě a rodina, která se dlouhodobě věnuje ochraně ohrožených dětí a sdružuje desítky předních českých společností působících v této oblasti včetně české pobočky mezinárodní organizace Lumos.

19.3.2018

Návštěva Meziresortní skupiny, na které se probírala zejména národní strategie, financování ZDVOP, sjednocení systému a také zabezpečení dětí, které odcházejí z náhradní péče.

16.3.2018

Spuštěna kampaň za omezení ústavní péče – cílem je získat 15 000 podpisů petice pro podporu lobbistických aktivit Asociace Dítě a Rodina. Petice je dostupná na webových stránkách www.petice-kojeneckyustav.cz

8.1.2018

Asociace Dítě a Rodina zaslala vládě České republiky výzvu k jejímu programovému prohlášení v oblasti péče o ohrožené děti. Asociace vyzývá vládu, aby do svého programového prohlášení včlenila svůj slib z volebního programu, že bude „pracovat na tom, aby u nás, jako v jedné z posledních zemí v EU, děti postupně vůbec nemusely být umisťovány do kojeneckých ústavů“.

Celé znění výzvy je dostupné pdfzde499.60 KB.

8.3.2017

Asociace Dítě a Rodina rozeslala poslancům z Výboru pro sociální politiku dopis k pozmněňovacímu návrhu J. Chalánkové k Novele o státní sociální podpoře.
Plné znění dopisu naleznete zdepdfDopis_Poslancum_CR_navrh_Chalankova.pdf481.67 KB

 

7.1.2017

Asociace Dítě a Rodina, z.s. finančně podpořila výzkum sociálního bydlení pro Platformu pro sociální bydlení , který uskutečnil Median s.r.o.

více na: www.mitsvujdomov.cz/verejne-mineni

více na: http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/2017/01/Socialni_bydleni.pdf

 

Leden 

2017

8.12.2016

Probíhala druhá debata ve spolupráci s Mimo domov, o.s. v rámci série unikátních debat s názvem "Co se mnou bude, když nefunguje rodina". Díky předešlé debatě, která se nesla ve snaze definovat "Ohrožené dítě" se mohlo navázat k problematice náhradní rodinné péče a péče ústavní.

Debaty se jako hlavní hosté účastnili:

-          Mgr. Josef Smrž - metodik sociálně-právní ochrany dětí, lektor, psycholog a krizový intervent

-          Kateřina Süsserová - ředitelka DD Potštejn

-          Petra Kačírková - LUMOS ČR, členka Výboru pro práva dítěte

-          a mnoho dalších zajímavých hostů

-          A další zajímaví hosté, kteří se do debaty zapojovali z publika.Celou debatu vedla po moderátorské stránce redaktorka DVTV Daniela DrtinováVýstup debaty byla důležitost citlivého a profesionálního přístupu sociálních pracovníků při odebírání dítěte.


7.12.2016

Vydala Asociace Dítě a Rodina tiskovou zprávu na podporu Petice za omezení ústavní péče pro nejmenší děti.

více na: http://ditearodina.cz/aktivity/novinky/205-asociace-dite-a-rodina-podporuje-petici-za-omezeni-ustavni-pece-pro-nejmensi-deti

více o e-petici: http://e-petice.cz/petitions/petice-za-omezeni-ustavni-pece-pro-nejmensi-deti.html

2.12.2016

Spolupráce u natáčení dokumentu „V nejlepším zájmu dítěte“ v České televizi v pořadu Český žurnál dokumentaristky Lindy Kalistové Jablonské, který mapuje ústavní péči versus náhradní rodinou pro nejmenší děti.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10408111009-cesky-zurnal/215562262600004-v-nejlepsim-zajmu-ditete/

Prosinec

22.11.2016

Vydala Asociace Dítě a Rodina tiskovou zprávu na podporu podnětu Rady vlády ČR ke sjednocení systému péče o ohrožené děti.

http://ditearodina.cz/images/tiskove-zpravy/Tiskova-zprava-podnet-rady-vlady-22112016.pdf

15.11.2016

Členství - Náhradním rodinám, o.p.s.
http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/200-nahradnim-rodinam-o-p-s

11.11.2016

Barbora Křižanová jako zástupce Asociace Dítě a Rodina vystupovala na „Semináři o náhradní rodinné péči“, kterou pořádal Most ke vzdělání - BRIDGE TO EDUCATION, z.s., kde představovala cíle a aktivity Asociace Dítě a Rodina a zároveň představovala statistiku o navrácení dětí z PPPD do ústavních zařízení.

Členství - Amina; Sdružení pěstounů Polárka
http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/192-amina-o-p-s

http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/201-sdruzeni-pestounu-polarka-z-s

8.11.2016

Asociace Dítě a Rodina zveřejnila mapu NRP, která mapuje služby náhradní rodinné péče NRP a služby ve vztahu k NRP.

více na: http://ditearodina.cz/mapa

Listopad

21.10.2016

Členství - DIAMANT, Podporujeme náhradní rodiny srdcem
http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/196-diamant-podporujeme-rodiny-srdcem-z-s

17.10.2016

Členství - STŘEP České centrum pro sanaci rodiny
http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/206-strep-ceske-centrum-pro-sanaci-rodiny

13.10.2016

Asociace Dítě a Rodina v partnerství s naším členem, občanskou společností Mimo domov pořádali pilotní díl ze série unikátních debat na půdě Filosofické fakulty Karlovy University, jehož tématem bylo „Ohrožené dítě“.

pozvánka https://www.youtube.com/watch?v=0vx6qPXBewg&feature=youtu.be

Debaty se jako hlavní hosté účastnili:

-          Mgr. Adam Křístek – právník, člen Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva, nyní působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

-          PhDr. Lenka Svobodová – psycholožka, lektorka akreditovaných programů

-          Mgr. Marta Konvičková - vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) na Úřadu městské části Praha 2

-          Věra Bechyňová, DiS. – ředitelka z.ú. Střep-České centrum pro sanaci rodiny

-          PhDr. Božena Lányová - do srpna 2016 ředitelka Dětského diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče Liberec

A další zajímaví hosté, kteří se do debaty zapojovali z publika.

Celou debatu vedla po moderátorské stránce redaktorka DVTV Daniela Drtinová

Výstup debaty byla důležitost citlivého a profesionálního přístupu sociálních pracovníků při odebírání dítěte.

Říjen

21-22.9.2016

Poradenské centrum Triáda Brno pořádalo XVI. celostátní seminář AKTUÁLNÍ OTÁZKY PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ na téma „Vztahy a vazby dítěte v náhradní rodinné péči a v ústavní výchově“, kde naše tajemnice Mgr. Svatava Poulson a ředitelka mezinárodní organizace hájící práva děti Lumos Foundation ČR, Mgr. Petra Kačírková představovaly Asociaci Dítě a Rodina, její cíle a postoje. 

16.9.2016

Asociace Dítě a Rodina vydala infografiku „Dětské domovy pro děti do 3let“, kde je zmapovaný počet přijatých dětí do dětských domovů pro děti do 3let věku od roku 2000 do roku 2015. Infografika apeluje na skutečnost „Dítěti je nejlépe v rodině!“

15.9.2016

Asociace Dítě a Rodina vydala infografiku „Dětské domovy“, kde jsou zmapovány počty dětí od roku 2001 do roku 2015. Infografika apeluje na skutečnost „Dítěti je nejlépe v rodině!“

12.9.2016

Členství - Farní Charita Dvůr Králové n. Labem (Centrum Klubko)

http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/197-farni-charita-dvur-kralove-n-labem-centrum-klubko

1.9.2016

Asociace Dítě a Rodina díky spolupráci s dobrovolníky nestátní neziskové organizace Člověk v tísni komplexně zmapovali situaci ústavní péče v České republice, konkrétně:

- Mapa Dětských domovů ČR

- Mapa Dětských domovů do 3let věku v ČR

- Mapa Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v ČR

Mapy naleznete na: http://ditearodina.cz/mapa

Září

 18.8.2016

Členství - DIAKONIE ČCE - Středisko sociální pomoci, Most
http://ditearodina.cz/o-nas/databaze-clenu-asociace/195-diakonie-cce-stredisko-socialni-pomoci-v-moste

1.8.2016

50. členů Asociace Dítě a Rodina

Srpen

 

Kontakt

Asociace Dítě a Rodina, z.s.
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2
tel.: +420 702 018 081
e-mail: info@ditearodina.cz